Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

251/2565

23 ก.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟทางเดินไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

250/2565

22 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด8122-2หลอด โถงทางเดินหน้าห้อง8121-2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2565

21 ก.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

ท่อน้ำในห้องน้ำรั่ว ชั้น 4 อาคารSC04

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2565

20 ก.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

ปุ่มปรับพัดลมชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ได้ทำการตรวจเช็ค ใช้งานได้ตามปกติ4 เครื่อง มอเตอร์ช๊อตไหหม้ 4ตัว เห็นควรซื้อใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดครับ

247/2565

20 ก.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2565

16 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

ลูกลอยชัดโครกในห้องน้ำใช้งานไม่ได้ อ่างล้างอุปกรณ์รั่วจำนวนมาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

245/2565

16 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

244/2565

14 ก.ย. 2565

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1. ตัวล็อกประตูห้องสโมสรนักศึกษาชำรุด 2. ลูกบิดประตูห้องไมก้าเสีย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2565

14 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8122หลอดไฟดับ2หลอด 8213หลอดไฟหน้ากจะจกดับ2หลอด 8221หลอดไฟดับ2หลอด 8323หลอดไฟดับ2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

242/2565

14 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8113สายฉีดชำรุด2เส้น 8122สายฉีดชำรุด1เส้น/โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล1โถ 8115โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล1โถ 8221สายฉีดชำรุด1เส้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

241/2565

13 ก.ย. 2565

นางปารีณา พลชาย

ไฟกระพริบ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

240/2565

13 ก.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9105 เปิดไม่ติด 1 ตัว

ส่งร้านซ่อม

239/2565

12 ก.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับห้องพักอาจารย์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

238/2565

9 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

มีน้ำซึมมาจากฝ้าเพดาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

237/2565

9 ก.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

236/2565

9 ก.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

235/2565

9 ก.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิตช์ไฟห้องน้ำหญิงชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

234/2565

9 ก.ย. 2565

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ไม่มีไฟที่โต๊ะทำงาน ในห้องนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

233/2565

9 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

ปุ่มกดลิฟท์ ชั้น 5 อาคารวิทยวิภาส กดยาก (ลิฟท์ หน้าห้องพักอาจารย์ฟิสิกส์ชั้น 5 )

ส่งร้านซ่อม

232/2565

8 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8107โถ่ปัสสาวะ กดแล้วน้ำย้อนออกท่อด้านบนครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151