Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

197/2556

1 ต.ค. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

สายยางฉีดน้ำในห้องน้ำหญิงรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

196/2556

1 ต.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูตก เปิดปิดไม่ได้8103,8505

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2556

30 ก.ย. 2556

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

หลอดไฟไม่ติด (ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

194/2556

27 ก.ย. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

เงียบสนิทไม่มีเสียงอะไร

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

193/2556

25 ก.ย. 2556

นายสุชาติ เทพภูเขียว

เดินสายและติดตั้งโทรศัพท์ที่โต๊ะปฏิบัติงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

192/2556

24 ก.ย. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1. ซ่อมแอร์บริเวณนางวราภรณ์นั่ง มีน้ำไหลตลอดและมีกลิ่นเหม็น 2. ทำกุญแจตู้ไม้บริเวณหน้าห้องประชุม 3. ซ่อมประตูตู้ไม้ในห้องประชุมเล็กและหน้าห้องประชุม 4. ซ่อมก๊อกน้ำในห้องประชุม 2 เนื่องจากน้ำไหลไม่หยุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

191/2556

23 ก.ย. 2556

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

แอร์ไม่เย็น ทำให้แอร์อีกตัวทำงานค่อนข้างหนัก ห้องแผน (ห้อง server)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

190/2556

20 ก.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟ8304ไม่ติด2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

189/2556

19 ก.ย. 2556

นางธีรนุช หาญโสภา

หลอดไฟเสียไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

188/2556

19 ก.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ติดตั้งก็อกน้ำล้างพื้น2ห้องตึก8

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

187/2556

13 ก.ย. 2556

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ท่อน้ำประปาแตก ตรงสนามหญ้ามุม ตึก SC.07 ด้านตึกภาควิชาชีววิทยา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

186/2556

12 ก.ย. 2556

นางธีรนุช หาญโสภา

ติดตั้งจานดาวเทียม งานบริการการศึกษา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

185/2556

12 ก.ย. 2556

นางธีรนุช หาญโสภา

ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ในห้องประชุม 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

184/2556

10 ก.ย. 2556

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ทำกุญแจตู้ไม้หน่วยสารบรรณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

183/2556

9 ก.ย. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำอาจารย์ชาย น้ำไหลไม่หยุด ชั้น 4 และชั้น 5

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2556

6 ก.ย. 2556

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

เบรคเกอร์แอร์เสีย (ขนาด 30 A)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

181/2556

5 ก.ย. 2556

นางธีรนุช หาญโสภา

สัญยาณไม่มี ใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2556

4 ก.ย. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครืองปรับอากาศรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

179/2556

4 ก.ย. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หอ้งน้ำชายโถรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

178/2556

3 ก.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ลูกบิดประตูเปิดยากห้อง 7234

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ] 187 [ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151