Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

35/2560

25 ม.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7302 เปิดแล้วไม่เย็น และมีเสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

34/2560

24 ม.ค. 2560

นายภาณุ แตงหนู

แอร์เปิดไม่ติดจำนวน 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

33/2560

20 ม.ค. 2560

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

(แจ้งครั้งที่2 หลังจากครั้งที่ 1 เมื่อ 16 ธค 59) แอร์กลางไม่ทำงาน คาดว่าน่าจะเกิดจากการซ๊อทของไฟที่เข้าหน่วยเป่าความเย็น เพราะมีการตัดของเบรกเกอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

32/2560

19 ม.ค. 2560

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ย้ายมู่ลี่บริเวณงานบริการฯ เดิมไปไว้บริเวณงานบริการฯ ปัจจุบัน 1 เซท

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

31/2560

19 ม.ค. 2560

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

หลอดไฟขาด 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

30/2560

18 ม.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ปลั๊กไฟฟ้าในห้องพักนักศึกษา ห้องที่ 10 ไม่สามารถใช้งานได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2560

18 ม.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

28/2560

18 ม.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2560

18 ม.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เต้ารับ ไม่มีไฟเข้า ห้องสารบรณภาควิชา และหลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

26/2560

17 ม.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ฝารองนั่งหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

25/2560

17 ม.ค. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

หลอดไฟแสงสว่างชำรุดหลายหลอด ทำให้ นศ.ที่มาทำแล็ปตอนกลางคืนไม่สดวก แสงสว่างไม่เพียงพอ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

24/2560

17 ม.ค. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

แอร์ห้อง 8602 ไม่เย็น อาจน้ำยาหมด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

23/2560

16 ม.ค. 2560

นายขวัญชัย มูลเค้า

หลอดไฟ T5 ห้อง 8512CS กระพริบ ติดๆดับๆ ครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

22/2560

16 ม.ค. 2560

นางกิตติยา ค้อชากุล

หลอดไฟ บริเวณงานบริการวิชาการและวิจัยไม่ติด 4 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

19/2560

16 ม.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สะดืออ่างล้างหน้าชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2560

16 ม.ค. 2560

นายบุญส่ง กองสุข

แอร์เหมือนไฟไม่เข้า กดรีโมทเปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

17/2560

16 ม.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้นที่ 3 ไม่มีสัญญาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

16/2560

16 ม.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร1

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

15/2560

13 ม.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2560

13 ม.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพิมล กลกิจ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] 121 [ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151