Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

309/2566

7 พ.ย. 2566

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

น้ำซึมออกมาจากท่ออ่างล้างอุปกรณ์ห้อง 7231 ชั้น 2 สาขาจุลชีววิทยา ทำให้น้ำท่วมห้องปฏิบัติการ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สำรวจแล้วสะดืออ่างชำรุด/รั่วซึม ให้สาขาวิชาจัดหาอะไหล่เปลี่ยนทดแทนมาเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไป

308/2566

7 พ.ย. 2566

นางลลนา อุทโท

เปลี่ยนสวิตช์ตู้ดูดควัน 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งสวิตช์ เปิด-ปิดไฟฟ้า 1 ชุด

307/2566

6 พ.ย. 2566

นายพิพัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

มีโต๊ะแลป1ตัวที่ไฟฟ้าไม่เข้า เสียบปลั๊กไปแล้วไม่มีไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

306/2566

6 พ.ย. 2566

นางลลนา อุทโท

เปลี่ยนหลอดไฟตู้ดูดควัน จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 9W จำนวน1ชุด

305/2566

3 พ.ย. 2566

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

หลอดไฟห้องน้ำหญิงชั้น 4 อาคาร SC.01 เปิดไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18W จำนวน 1 ชุด

304/2566

2 พ.ย. 2566

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟหน้าห้องเครื่องมือกลางเปิดไม่ติด (หลอด LED) ชั้น 3 จำนวน 6 หลอด / ชั้น 4 จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายปราชญา แก้วภิรมย์

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED18W จำนวน 15 หลอด

303/2566

2 พ.ย. 2566

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ห้องพักเจ้าหน้าที่ไม่เย็น ห้อง 1301

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

302/2566

1 พ.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

สายชำระห้องน้ำชายชั้นใตดินชำรุด จำนวน 3 ห้อง (รบกวนมาซ่อมให้ที่ครับ แจ้งตั้งแต่ วันที่ 12 เดือนกรกฏา จำนวน 1 ห้องตอนนี้เสียเพิ่มเป็น 3 ห้อง และตอนนี้เหลือห้องน้ำที่ใช้ได้ แค่ 2 ห้อง)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงาน
(ไม่เรียบร้อย)

301/2566

1 พ.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

ห้องน้ำชาย ชั้นใต้ดินชักโครกกดน้ำไม่ได้ จำนวน 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

300/2566

26 ต.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

299/2566

26 ต.ค. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตู เปิด-ปิด ยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

298/2566

25 ต.ค. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลอดไฟขาด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 3 ชุด

297/2566

25 ต.ค. 2566

นายธนากร โคธิเสน

ติดตั้งนาฬิกา ณ ห้องวิทยวิภาส 1 (แทนเรือนเดิม ฝั่งประตูเข้าออกทิศตะวันออก) รับนาฬิกาได้ที่โต๊ะนายธนากร โคธิเสน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

296/2566

25 ต.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย

ชักโครกและสายชำระไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากจะมีการจัดอบรมฯ ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ห้องน้ำอาจไม่พอเพียงสำหรับผู้เข้าอบรมฯ ค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

295/2566

25 ต.ค. 2566

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟ ทางหนีไฟชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก อาคาร SC07 ไม่ติดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 2 ชุด

294/2566

24 ต.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

ขออความกรุณาตรวจสอบการจ่ายไฟ ชั้น 2 ตึก SC. 07 ฝั่งทิศตะวันตก (ฝั่งห้องน้ำหญิง) ขอเป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากไฟจ่ายเข้าเครื่องกรองน้ำชั้น 2 ไม่เต็ม 220 v

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ปัจจุบันตรวจสอบแล้วแก้ไข ใช้งานตามปกติ(ชั่วคราว) และแจ้งให้สาขาวิชาดำเนินการแก้ไขระบบเมนไฟฟ้าเข้าเครื่องใหม่ โดยวาขาวิชาดำเนินการเองครับ

293/2566

19 ต.ค. 2566

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

หลอดไฟส่องสว่างภายในห้องการเงิน (ห้อง 6111) ชำรุด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED 1 หลอด

292/2566

19 ต.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

แอร์รวมห้อง SC8205 น้ำหยดลงจากฝ้าเพดาน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เปิดใช้งานแอร์ ตรวจเช็คเบื้องต้นน้ำน่าจะหยดจากถาดรองน้ำ ทั้งๆ ที่น้ำควรจะเดรนจากถาดไปออกท่อน้ำทิ้ง ต้องรบกวนหน่วยอาคารอีกนะครับ (พี่สัมฤทธิ์,ช่างดำ) ขอบคุณมากๆ ครับผม

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ได้แจ้งร้านที่ซ่อมแอร์มาตรวจเช็คและแก้ไขให้ใหม่

291/2566

18 ต.ค. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์

เพดานมีเศษปูนตกลงมา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2566

18 ต.ค. 2566

นางสาวชนิสรา ประมาณ

ไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151