Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

127/2566

12 มิ.ย. 2566

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟดับจำนวน 1 หลอด (ตรงโต๊ะคุณกฤตวรรณ)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2566

12 มิ.ย. 2566

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

หลอดไฟฟ้ จำนวน 1 หลอด กระพริบ ฝั่งทางคุณกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล นั่งค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

125/2566

12 มิ.ย. 2566

นางสาวมยุรี กังวลงาน

น้ำจากช่องแอร์รั่ว ห้องพัก อ.ดร.วรรณา ศิริแสงตระกูล โทร.088-5197592

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

124/2566

8 มิ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟดับ 2 หลอด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

123/2566

8 มิ.ย. 2566

นางสุปราณี พรมมา

น้ำห้องน้ำไม่ไหลตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น4ตึกsc.01

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

122/2566

8 มิ.ย. 2566

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9105 เปิดไม่ติด จำนวน 1 ตัว รบกวนดำเนินการซ่อม ก่อนเปิดเทอม วันที่ 19 มิ.ย. 66

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ส่งร้านซ่อม

121/2566

8 มิ.ย. 2566

นางปารีณา พลชาย

ปิดช่องบานเกร็ด

นายบุญเรือง บุดดา

นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

120/2566

6 มิ.ย. 2566

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

119/2566

6 มิ.ย. 2566

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ไฟทางเดินห้องพักอาจารย์ ดับไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2566

2 มิ.ย. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

เสียบไฟแล้วไม่มีสัญญาณไฟ ที่ห้อง sc8701-4

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2566

31 พ.ค. 2566

นายมีชัย อุปปิด

ทดสอบ

ไม่ดำเนินการ

116/2566

31 พ.ค. 2566

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูฝั่งขาออก ใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2566

30 พ.ค. 2566

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

1.หลอดไฟเพดานไม่ติด 2.หลอดไฟที่โต๊ะแลปไม่ติด 3.พัดลมเพดานไม่ติด 4.ซิงค์น้ำรั่ว/อุดตัน/ระบายน้ำไม่ดี

ไม่ดำเนินการ

แยกรายการซ่อมระหว่างไฟฟ้ากับประปาและให้ลงรายละเอียดและจำนวนที่จะให้ซ่อม เช่นไฟไม่ติดกี่หลอด

114/2566

30 พ.ค. 2566

นางวิรัตน์ พรมหา

ขอให้ติดตั้งโปรแกรม KKUFMIS ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานใหม่

ไม่ดำเนินการ

ส่งต่อให้ฝ่าย IT

113/2566

29 พ.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

เครื่องทำงานแล้วไฟดับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

112/2566

29 พ.ค. 2566

นางสุปราณี พรมมา

หลอดไฟดับระหว่างทางเดินหน้าตึกsc04ไปศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์ มข.

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2566

29 พ.ค. 2566

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศ มีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

110/2566

29 พ.ค. 2566

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

วงกบประตูหลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

อยู่ระหว่างจัดจ้างซ่อม

109/2566

25 พ.ค. 2566

นางสาวอนัญญา กัลยาวรณ์

ติดตั้งโทรศัพท์สายตรง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2566

24 พ.ค. 2566

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

น้ำล้นถังเก็บน้ำ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4123 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151