Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

273/2562

22 ต.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ปลั๊กไฟชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2562

22 ต.ค. 2562

นายพิพัฒน์ ทนกล้าหาญ

มีน้ำรั่วจากห้องน้ำหญิงชั้นสามลงมาห้องน้ำหญิงชั้นสอง ตึกSC 01 ทำให้ฝ้าชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

271/2562

22 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304 แอร์ไม่ทำงานครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

270/2562

22 ต.ค. 2562

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนกุญแจ ห้อง 3201 เนื่องจากกุญแจเปิดยากมาก จำนวน 2 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

269/2562

22 ต.ค. 2562

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 1 หลอด เนื่องจากหลอดกระพริบทำให้มีผลกับการเรียนการสอน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

268/2562

21 ต.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

สายชำระรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

267/2562

21 ต.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ที่กดชักโครก กดไม่ลง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

266/2562

21 ต.ค. 2562

นายคง ชัยโชติ

หลอดไฟส่องสว่างห้องปฏิบัติการ SC8418 และห้องSC8419 ขาด จำนวน 21 หลอด ทางสาขาได้เบิกอุปกรณ์มาไว้เรียบร้อยแล้ว

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

เปลี่ยนหลอด T5 ไปแล้ว 45 หลอด รอหลอดไฟ LED 8 หลอด

265/2562

20 ต.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลากร สีน้อย

หลอดไฟที่ห้องทำงาน SC06 ห้อง 6713 เสีย 2 หลอดแล้วครับ ขอความกรุณาช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยนะครับ แจ้งไปครั้งที่แล้วเสีย 1 หลอด ยังไม่มีใครมาซ่อมให้ แต่ในระรบบขึ้นว่าซ่อมเรียบร้อยแล้ว แต่คราวนี้เสียเพิ่ม 1 หลอด เป็น 2 หลอดแล้วครับ ห้องทำงานมืดมากเลย ไม่แน่ใจว่าสาขาวิชาสถิติมีหลอดไฟให้ไหม รบกวนสอบถามคุณแหม่มนะครับ ขอบคุณมากครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

264/2562

18 ต.ค. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ชักโครกหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

263/2562

18 ต.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

262/2562

16 ต.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก็อกอ่างล้างหน้ารั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

261/2562

16 ต.ค. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

มีท่อน้ำไหลออกมาจากท่อ RL ด้านหลังห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

260/2562

15 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8103โช้คอัพประตูชำรุด 2บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน กำลังขออนุมัติจัดซื้อ

259/2562

10 ต.ค. 2562

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ปลั๊ก ปิด-เปิด ตู้ปลอดเชื้อชำรุด กดเปิด ปิดไม่ได้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2562

10 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7408/2 หลอด ไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2562

8 ต.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนลูกบิดประตู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

256/2562

7 ต.ค. 2562

นางวนิดา เสนามนตรี

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ยกเลิกใบงาน ทำการสำรวจใหม่ ข้อมูลไม่ชัดเจนครับ

255/2562

7 ต.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

หลังคารั่ว ฝ้าเพดานทะลุ ห้อง sc 8806 และ 8709

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

254/2562

7 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินหน้าห้องสารบรรณสาขาวิชา ขาด จำนวน 1 หลอด ( สำหรับนักเรียนโอลิมปิกทานอาหารเย็นด้วย ค่อนข้างมืด )

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151