Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

163/2561

17 พ.ค. 2561

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศ บริเวณงานวิจัยและบริการวิชาการ มีเสียงดัง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

162/2561

16 พ.ค. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ประตูหลุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

161/2561

16 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ก๊อกน้ำรั่วข้างคูลลิ่งฯ

นายทองแดง จันทะลือ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

160/2561

16 พ.ค. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

น้ำจากซิงค์ล้าง (ชั้น 4) ห้อง 1401 รั่วลงมาใส่ฝ้าห้องแลบเครื่องมือกลาง ห้อง 1301-1 จนฝ้าเป็นรู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

159/2561

15 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น7 สายน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่วครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

158/2561

11 พ.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สำรวจฝ้าเพดานห้องประชุม 1 เพื่อปรับปรุง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

157/2561

10 พ.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องปฏบิติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาสถิติ ไม่ติด(ทุกหลอด) หลอดไฟห้องเรียน 6502 หลอดไฟขาด 5 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

156/2561

10 พ.ค. 2561

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

155/2561

10 พ.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

บริเวณห้องประชุม 1, 2 และห้องล้างจาน ในห้องประชุม 2 และบริเวณหน้าห้องคณบดี ไม่สามารถใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

154/2561

9 พ.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

153/2561

9 พ.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ไฟฉุกเฉินทางเดินเปิดอัตโนมัติ (ในขณะที่ไฟไม่ดับ) และ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่มีกระแสไฟเข้าเครื่อง รวมถึงประตู scan ฝั่งทางเดินห้องพักอาจารย์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

152/2561

8 พ.ค. 2561

นางสาวดารุณี เหล่าวงษ์โคตร

เมื่อชั้น 2 เปิดแอร์ ฝ้าเพดานและกระจกกั้นห้อง 6120 จะสั่น และมีเสียงดัง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

151/2561

8 พ.ค. 2561

นางสาวดารุณี เหล่าวงษ์โคตร

มีน้ำรั่วลงมาจากฝ้าเพดาน ห้องทำงานหน่วยการเจ้าหน้าที่

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

150/2561

8 พ.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

หลอดไฟขาด 1 หลอด (หลอดยาว รางคู่)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

149/2561

8 พ.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กดไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

148/2561

7 พ.ค. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟไม่ติด (หลอดไฟขนาดเล็ก)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

147/2561

7 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น7ลูกบิดชำรุด8715

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

146/2561

3 พ.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟหลุดจากเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

145/2561

2 พ.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ประตูเข้าห้องสารบรรณคณะฯ ชำรุด อาการเวลาปิด เสียงดังมาก

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

144/2561

2 พ.ค. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด8412(3หลอด)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151