Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

91/2560

7 มี.ค. 2560

นายบุญส่ง กองสุข

หลอดไฟไม่ติด เตรียมหลอดและสตารทเตอรไว้ให้แล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ซ่อมระบบไฟฟ้า 5 หลอด

90/2560

7 มี.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

มีน้ำหยด 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2560

6 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วนน้ำไม่ไหลครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

88/2560

6 มี.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ทีห้อง 8210 (office) ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

87/2560

5 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โปรดแก้ไขโปรดแก้ไขด่วน ห้อง 8405_1 หลอด ห้อง 8404_2 หลอด ห้อง 8505_1 หลอด ห้อง 8305_1 หลอด ห้อง 8304_3 หลอด มีเวลาให้ซ่อมช่วงกลางวันทุกวันครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2560

2 มี.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

โถปัสสาวะห้องน้ำชาย ชั้น 2 ทางด้านทิศตะวันตก น้ำไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

85/2560

1 มี.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8413-4 ห้องพัก อ.วรรณา แอร์น้ำหยด โปรดแก้ไขด้วยครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

84/2560

28 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

เปลี่ยนหลอดไฟจาหลอดฟลูออเรสเซนเป็นหลอด LED ที่ทางเดินรอบอาคาร SC06

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2560

28 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

จัดสถานที่เตรียมงานวันสถาปนา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

82/2560

27 ก.พ. 2560

นายขวัญชัย มูลเค้า

แอร์ห้อง 8503 น็อตยึดตัวแอร์กำลังจะหลุด ส่วนตัวแอร์ มีน้ำหยด ขณะเปิดใช้งาน ครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ต้องดำเนินการติดตั้งใหม่

81/2560

24 ก.พ. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ติดตั้งซ่อมโปรเจคเตอร์ ห้อง ปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2560

23 ก.พ. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7304 หลอดไฟฟ้า เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 4 หลอด และพัดลมเพดานเปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

79/2560

23 ก.พ. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อน้ำดีเข้าเครื่องทำน้ำเย็นชั้น3ชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

78/2560

22 ก.พ. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ทางเดิน หน้า 6420

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

77/2560

21 ก.พ. 2560

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

ประตูห้องพัก ผศ.ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์ ที่เสียบกุญแจพังค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

76/2560

21 ก.พ. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7220 หลอดไฟฟ้าไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2560

21 ก.พ. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7302 หลอดไฟฟ้า หน้ากระดานไม่ติด 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

74/2560

21 ก.พ. 2560

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ท่อตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

73/2560

21 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ไฟทางเดินหลังคาคลุมข้าง อคร.ไม่ปิด เปลี่ยนชุดควบคุมใหม่

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนชุดควบคุมใหม่

72/2560

21 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ไฟสนามข้าง อคร.ไม่ติดเปิดแล้วเบรกเกอร์ตัด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

สายไฟใต้ดินขาด


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ] 124 [ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151