Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

260/2560

18 ก.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องเรียน และห้องประชุม ภาควิชาสถิติ ห้อง Sc 6501 6502 6708 6409 6410 6421 เสียบปลัํกไฟไม่เข้า ไม่สามารถใช้เครื่องคอมฯได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

259/2560

18 ก.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

น้ำแอร์หยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2560

14 ก.ค. 2560

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เคยแจ้งซ่อมรางไฟฟ้าที่หล่นจากเพดาน แต่ยังไม่ได้รับการซ่อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

หน้างานยกเลิกการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างจุดนั้น

257/2560

14 ก.ค. 2560

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เปลี่ยนกุญแจลูกบิดห้องกิจกรรมนักศึกษาทุกห้องยกเว้นห้องของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ขอให้มาซ่อมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

256/2560

13 ก.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สปริงบานประตูสวิงหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2560

13 ก.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องเรียน 7303 ไม่ติดจำนวน 1 หลอด หลอดไฟฟ้าหน้าลิฟต์ ชั้น 2 - 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ไม่ติดจำนวน รวมกัน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

254/2560

11 ก.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูรถยนต์เข้าภาควิชาชีววิทยา ฝั่งขาออกใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

253/2560

11 ก.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไฟฟ้าห้อง ศ.ประนอม และ ศ.อรุณรัตน์ และห้องพิพิธภัณฑ์พืช ชั้น 1 มีปัญหาดับ ๆ ติด ๆ เกรงว่าไฟจะไหม้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

252/2560

11 ก.ค. 2560

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เปิดสวิตซ์ไฟแล้วไฟส่องสว่างไม่ทำงานบริเวณทางเดินภายในห้องแล็บ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

251/2560

7 ก.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

250/2560

6 ก.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

น้ำไม่ระบาย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2560

6 ก.ค. 2560

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว

เปิดสวิซ์ไฟฟ้าแล้ว หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2560

6 ก.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งห้องเตรียมอาหาร เนื่องจากน้ำไหลไม่สะดวก และมีการอุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2560

6 ก.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โต๊ะเก้าอี้เล็คเช้อห้องเรียนsc05ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

246/2560

4 ก.ค. 2560

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 7111 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

245/2560

4 ก.ค. 2560

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

มีกลิ่นเหม็นไหม้หน้าห้อง 7234

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ตรวจสอบหาสาเหตุ สรุปตู้แช่ชำรุด

244/2560

3 ก.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว ชั้น1ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2560

3 ก.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ก็อกน้ำโถปัสสาวะห้องนำ้ชายภาควิชาคณิตศาสตร์ ชำรุด ทั้งชั้น 2 และ ชั้น 3 ภาควิชาดำเนินการจัดหาอะไหล่มาเรียบร้อยแล้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

242/2560

28 มิ.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพักสมศักดิ์ อนันต์สุวรรณชัย 7313

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

241/2560

28 มิ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

บริเวณหลังตึกมีรังแตนจำนวนมาก บินออกมาต่อยนศ. อ. โปรดกำจัดด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ] 124 [ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151