Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

318/2567

24 มิ.ย. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

sc7110 ต่อเฉพาะกล่องสวิตช์ไฟ1ชุดครับ(ติดต่อน้องเดียร์จนท.สาขาจุลครับ)

รอผลการตอบรับ

317/2567

24 มิ.ย. 2567

นายชัยดำรงค์ สีเรือง

ฝนตกมีน้ำซึมจากดาดฟ้าลงมาชั้้น7ห้อง8711

รอผลการตอบรับ

316/2567

24 มิ.ย. 2567

นายณัฐนันท์ บุญกอง

เปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่ม จำนวน 4 หลอด (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

รอผลการตอบรับ

315/2567

24 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ปลั็กไฟ หน้าห้อง 7116 และ ในห้อง เขี่ยเชื้อ

รอผลการตอบรับ

314/2567

24 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนก๋อกน้ำ ห้อง 7116 ก๊อกน้ำ อ่างน้ำห้อง 7109 รั่ว

รอผลการตอบรับ

313/2567

24 มิ.ย. 2567

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

หลอดไฟติดๆดับๆ

รอผลการตอบรับ

312/2567

21 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9107 ตัวหน้าห้อง มีน้ำหยด หยดตั้งแต่เปิดใหม่ ๆ เลยครับ

รอผลการตอบรับ

311/2567

21 มิ.ย. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟทางเดิน/โถงหน้าลิฟต์SC.08ไม่ติดครับ ชั้น6-6หลอด ชั้น7-4หลอด ชั้น8-4หลอด รวม14หลอด

รอผลการตอบรับ

310/2567

21 มิ.ย. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟทางเดิน/โถงหน้าลิฟต์SC.08ไม่ติดครับ ชั้น2-8หลอด ชั้น3-8หลอด ชั้น4-8หลอด ชั้น5-8หลอด รวม32หลอด

รอผลการตอบรับ

309/2567

20 มิ.ย. 2567

นายวิศรุต วิวรรธน์ภาสกร

รบกวนเปลี่ยนหูโทรศัพท์ให้หน่อยครับ เนื่องจากมีเสียงสัญญาณรบกวนขณะโทรศัพท์

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

308/2567

20 มิ.ย. 2567

นายพรชัย สิวไทยสง

ประตูไม้บานเลื่อนชุดตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

307/2567

20 มิ.ย. 2567

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

มีน้ำซึมจากฝาเพดาน ตามภาพที่แนบ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น 3 SC.08

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

306/2567

20 มิ.ย. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

มีตัวคอยเย็น 1 ตัวไม่ทำงาน จากที่มีทั้งหมด 5 ตัว ทำให้แอร์ในห้องไม่เย็นเท่าที่ควร

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

305/2567

19 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ่อมท่อระบายน้ำทิ่งโถงทิศตะวันตก ตัน ทำให้น้ำขังและมีกลิ่นเหม็น

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

304/2567

19 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟห้องบรรยาย 3201 จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

303/2567

19 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนหบอดไฟ ห้องบรรยาย 9109 จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

302/2567

19 มิ.ย. 2567

นางสุปราณี พรมมา

ตึกsc04 ห้อง 4505 จำนวน 6 หลอด ห้อง 4506 จำนวน 4 หลอด ห้อง 4507 จำนวน 2 หลอด ไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

301/2567

19 มิ.ย. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟทางเดิน/โถงหน้าลิฟต์ ชั้น1 SC.08 ไม่ติด18หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

300/2567

19 มิ.ย. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

5102แอร์ไม่ทำงาน2ตัว 5103แอร์ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

299/2567

18 มิ.ย. 2567

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติดจำนวน 2 หลอด ห้อง7408/1

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว


Total 4235 Record : 212 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151