Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

102/2567

29 ก.พ. 2567

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องพักอาจารย์ อ.วิรงรอง มงคลธรรม ห้อง 8217-2

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

101/2567

23 ก.พ. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับห้องสารสนเทศ (ห้องสมุด) สาขาวิชาวิชาสถิติ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

100/2567

23 ก.พ. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ห้องน้ำหญิงสาขา วิชาสถิติ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

99/2567

23 ก.พ. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ตู้ไม้กั้นฝั่งขาออก หน้าองค์พระฯ เวลาไม้กั้นยกขึ้นตัวตู้มีการโยกค่อนข้างแรง น่าจะต้องขันน๊อตเพิ่มเติมเพื่อความแข็งแรง

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

98/2567

21 ก.พ. 2567

นางสุปราณี พรมมา

กหลอดไฟไม่ติด ตึกsc04 ชั้น4 ทางเดินฝั่งเชื้อมตึก8 จำนวน 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด T5 18 Watt 4 ชุด

97/2567

21 ก.พ. 2567

นางอุราวรรณ ดีโยธา

เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED. จำนวน 10 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

96/2567

20 ก.พ. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ตัดกิ่งต้นไม้หน้าอาคาร SC.06 เนื่องจากบังกล้องวงจรปิด

มอบหมายงานแล้ว

95/2567

20 ก.พ. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่อาคารตึกกลม ไม่สามารถทำงานได้ สาเหตุน่าจะเกิดจากการที่ไฟฟ้าตกในวันที่ 20/2/2566 เวลาประมาณ 15.00 น. ตอนนี้ใช้วิธีการ Bypass เครื่องเอาไว้ก่อน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

94/2567

20 ก.พ. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

อ่างล้างมือที่ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ตึก 1 ชำรุด อุปกรณ์หลุดร่วง

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

93/2567

20 ก.พ. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ชักโครกห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ตึก 1 รั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

92/2567

20 ก.พ. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟในห้องแลบเครื่องมือกลาง (บริเวณทางเดิน) ไม่ติด เป็นหลอดไฟขนาดเล็ก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด T8 28 Watt 1 ชุด

91/2567

19 ก.พ. 2567

นางสุปราณี พรมมา

หลอดเสียเปิดไฟแล้วไม่ติดตึกsc.04 ชั้น2,4,5 หน้าลิฟต์และทางเดินจำนวน 3 หลอด ห้องแลป 4406 จำนวน5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด T5 18 Watt 10 ชุด

90/2567

15 ก.พ. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้นB โถปัสสาวะ ตัน ห้องน้ำชายชั้น7 8715 สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

89/2567

14 ก.พ. 2567

นายณัฐนันท์ บุญกอง

ก๊อกเสีย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

88/2567

14 ก.พ. 2567

นายณัฐนันท์ บุญกอง

เปลี่ยนไฟเสีย 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

87/2567

14 ก.พ. 2567

นายณัฐนันท์ บุญกอง

ไฟกระพริบ 1 หลอด ไฟเสีย 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

86/2567

14 ก.พ. 2567

นางปารีณา พลชาย

หลอดไฟไม่สว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 1 ชุด

85/2567

14 ก.พ. 2567

นายภาณุ แตงหนู

สายชำระ ห้องน้ำหญิงชั้นใต่ดินชำรุด จำนวน 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2567

14 ก.พ. 2567

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหบอดไฟ ดาวน์ไลท์ ทางเดินห้องน้ำชั้นใตดิน, ทางเดินโถงกลาง, โถงด้านหน้าอาคาร , รวมจำนวน 29 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 5 วัตต์ 29 ชุด

83/2567

14 ก.พ. 2567

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้อง 3201 จำนวน 25 หลอด (แจ้งเพิ่มเติม)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 18 วัตต์ 25 ชุด


Total 4019 Record : 201 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151