Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

63/2565

30 มี.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104 ประตูติดขัดเปิดได้ข้างเดียวครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนทดแทน/โช๊คบานประตูชำรุด

62/2565

29 มี.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชิลเลอร์แอร์ตึก8 มีปัญหาเซ็นเซอร์อุณภูมิ Sensor Water Temperature Chiller no.2B

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

61/2565

28 มี.ค. 2565

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

ไม่มีสัญญาณทั้งการโทรเข้าและโทรออก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

60/2565

28 มี.ค. 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

59/2565

28 มี.ค. 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟเปิดไม่ติด, พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

หลอดไฟฟ้าเรียบร้อย พัดลมซ่อมไม่ได้สั่งซื้อใหม่

58/2565

28 มี.ค. 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

เบรคเกอร์ตัดการทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2565

23 มี.ค. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ภูสิมมา

เปลี่ยนเต้ารับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2565

22 มี.ค. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักนักศึกษา 4207-1 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

55/2565

22 มี.ค. 2565

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟชำรุด จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

54/2565

21 มี.ค. 2565

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

หลอดไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

53/2565

15 มี.ค. 2565

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว

ท่อน้ำตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2565

14 มี.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เบรคเกอร์ไฟตัดตลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

51/2565

14 มี.ค. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

50/2565

14 มี.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

49/2565

14 มี.ค. 2565

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ติดตั้งแผงแขวนขวดทดรอง ห้อง 1305 โดยติดต่อ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ โทร.081-8790536

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

48/2565

10 มี.ค. 2565

นายธนากร โคธิเสน

เปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

47/2565

8 มี.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

มีน้ำรั่วซึมมาจากชั้น 2

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สาเหตุเกิดจากการทำความสะอาดพื้นห้องเรียนจึงมีน้ำไหลผ่านรูที่เจาะทะลุพื้นห้องเรียนชั้น2ลงมายังห้องพักชั้น1(รูดังกล่าวเป็นรูทางเดินของสายไฟฟ้าไปยังโต๊ะเรียนแลป)

46/2565

7 มี.ค. 2565

นางสาวอภิญญา กรมภักดี

แอร์ตัวใหญ่เปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

45/2565

3 มี.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

44/2565

3 มี.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำทิ้งตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151