Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

19/2557

29 ม.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้าแตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2557

27 ม.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ตัวยึดระหว่างแผ่นรองนั่งซักโครกกะฝารองชักโครกหาย ทำให้ยึดไม่ค่อยอยู่ (ห้องน้ำหญิง สองห้อง)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

17/2557

27 ม.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

กุญแจตู้เก็บเอกสารด้านข้างโต๊ะนั่งนางวราภรณ์ และนางสุรัชนา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

16/2557

23 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ตะปูหลังคาเรือนทดลองหลุดทำให้หลังคาเปิด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

15/2557

21 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ติดตั้งที่ใส่กล่องกระดาษชำระ และกล่องใส่สบู่เหลว ในห้องน้ำ 7118,7119,7229,7230และ7006

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2557

20 ม.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

13/2557

17 ม.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

กุญแจพัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

12/2557

16 ม.ค. 2557

นางธีรนุช หาญโสภา

ชุดกุญแตติดโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

11/2557

10 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

อ่างล้างมือ ห้องน้ำ 2 อ่าง ไม่ไหลลงท่อน้ำทิ้ง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2557

9 ม.ค. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

สัญญาโทรศัพท์โทรออกนอกตึกไม่ได้ และเก็บสายพ่วงโทรศัพท์ให้เป็นระเบียบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

9/2557

9 ม.ค. 2557

นางนาตยา ยังดี

ติดตั้งตู้ wall rack จำนวน 1 ตู้ ณ.ภาควิืชาชีวเคมี ต้องมีการเจาะกำแพง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2557

8 ม.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สายต่อกับเครื่องกรองน้ำแตกรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

7/2557

8 ม.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รางหลอดไฟชำรุด 3 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

6/2557

8 ม.ค. 2557

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ลูกกุญแจหาย ต้องการตัดโซ่

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2557

8 ม.ค. 2557

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

มีน้ำหยดจากท่อน้ำทิ้ง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2557

6 ม.ค. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ติดตั้งสายแลน ที่ภาควิชาชีวเคมี

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2557

6 ม.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ประตูห้อง 6307 ปิดยาก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2557

3 ม.ค. 2557

นางกิตติยา ค้อชากุล

แอร์ไม่เย็น และน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

273/2556

25 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตู้เย็นไม่เย็น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2556

24 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนฟิวจ์เครื่องกลั่นน้ำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4129 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] 180 [ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151