Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

307/2559

21 ต.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ห้องน้ำหญิง

นายทองแดง จันทะลือ

กำลังดำเนินการซ่อม

306/2559

21 ต.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ต่อสายไฟฟ้าเครื่องCentrifuge

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

305/2559

21 ต.ค. 2559

นายภาณุ แตงหนู

ปลี่ยนกุญแจ ห้องควบคุม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

304/2559

20 ต.ค. 2559

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

303/2559

20 ต.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8522 มีน้ำหยดจากเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

302/2559

18 ต.ค. 2559

นางลลนา อุทโท

หน้าต่างกระจกบานเลื่อน หลุดออกจากวงกบ จำนวน 1 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

301/2559

18 ต.ค. 2559

นางลลนา อุทโท

ฝ้าห้องปฏิบัติการหลุดลงมา จำนวน 1 จุด พื้นที่ประมาณ 10x10 นิ้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

300/2559

17 ต.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ไฟรั่ว ในห้องเครื่องมือกลาง SC.1301

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

299/2559

17 ต.ค. 2559

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ติดตั้งชั้นวางภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 บนผนังเหนือที่นั่งทำงาน มีชั้นและแขนเหล็ก ให้หน่วยจัดหาน็อตมาให้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

298/2559

12 ต.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304 ประตูโต๊ะผู้สอนชำรุด โปรดแก้ไขครับ

กำลังดำเนินการซ่อม

297/2559

12 ต.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไมเย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

296/2559

11 ต.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8403 น้ำแอร์หยดแรงโปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

295/2559

10 ต.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น บริเวณงานบริการวิชาการและวิจัย

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

294/2559

10 ต.ค. 2559

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 21 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

293/2559

10 ต.ค. 2559

นายภาณุ แตงหนู

พัดลมคอมแอร์ไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

292/2559

7 ต.ค. 2559

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ลูกบิด ประตู ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์และห้องครัว ลูกบิดไม่สามารถล็อค และเปิดได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

291/2559

6 ต.ค. 2559

นางสนธนี วรชินา

แอร์ STAR AIRE มข.0400-15-007-000-00028/48 อาคารแอร์ไม่ทำงาน เปิดสวิตซ์แล้วไม่มีไฟเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2559

5 ต.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โถปัสวะชาย 8102 อุดตัน โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

289/2559

5 ต.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

จัดโต๊ะขาว จำนวน 8 ตัว สำหรับ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ โอลิมปิกวิชาการวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

288/2559

4 ต.ค. 2559

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

มีน้ำไหลหยดจากเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องมือกลาง 1301-6

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] 136 [ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151