Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

285/2558

14 ก.ย. 2558

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ห้องน้ำชั้น 1 ท่อระบายน้ำอุดตันทำให้ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

284/2558

14 ก.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

283/2558

11 ก.ย. 2558

นายรณยุทธ ศรีสุข

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ที่ห้องเครื่องเครื่องมือเจ้าหน้าที่ (คุณอนัน พิลาวุฒิ)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

282/2558

11 ก.ย. 2558

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

กุญแจประตูกระจกชำรุด ห้อง 7001

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

281/2558

10 ก.ย. 2558

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไม่ติด 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

280/2558

9 ก.ย. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด ห้องเครื่องมือกลาง 1301-5

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

279/2558

8 ก.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูเปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

278/2558

8 ก.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ชักโครกกดไม่ลงห้องน้ำหญิงชั้น 2 SC07

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

277/2558

8 ก.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 7408/1 เปิดแล้วเสียงดัง และไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เครื่องปรับอากาศมีการถอดมาล้าง แล้วประกอบพัดลมคอลย์ไม่ดี ทำให้เกิดเสีัยงดัง

276/2558

7 ก.ย. 2558

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

น้ำรั่วลงฝ้าเพดานห้องสารบัญภาควิชา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

275/2558

7 ก.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 7303 และห้องพักอาจารย์ 7314 เปิดแล้วไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

274/2558

7 ก.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตู้น้ำเย็นชั้น1 ห้อง8108 สายน้ำเข้าสีขาวแตกครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

273/2558

7 ก.ย. 2558

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

หลอดไฟส่องสว่างภายในห้องการเงิน (ห้อง 6111) ชำรุด จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2558

6 ก.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์ตึก8ไม่ทำงานครับ ติดต่อช่างคณะฯ(พี่น้อย)แล้ว_ไม่รับสาย/ตุ้ยไม่สามารถมาได้ ติดต่อช่างบริษัทจอนสันแล้ว_ไม่รับสาย ติดต่อพัศดุ(พี่ละม้าย)แล้ว_ไม่รับสาย/หน่องให้ประสานพี่ละม้ายหรือต้องติดต่อวันทำการ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

271/2558

4 ก.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่ได้ยินเสียงคู่สาย ทุกห้อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

270/2558

4 ก.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ประตูบานสวิงห้อง5101หลุด5103unitc

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

269/2558

4 ก.ย. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

รื้อสายไฟเก่า และเดินสายไฟใหม่สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

268/2558

2 ก.ย. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ไฟไม่ติด 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

267/2558

2 ก.ย. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

หลังคาโรงจอดรถทางด้านทิศตะวันออก หลังคายุบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

266/2558

2 ก.ย. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ใช้การไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] 136 [ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151