Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

141/2562

21 มิ.ย. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ล้างแสตนเนอร์ระบบท่อส่งน้ำเย็น

140/2562

19 มิ.ย. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ แก้วมารยา

หลอดไฟชำรุด มีอาการติด ๆ ดับ ๆ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

139/2562

19 มิ.ย. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ปรับรีโมทแอร์ใหม่

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

138/2562

17 มิ.ย. 2562

นางลลนา อุทโท

ท่อน้ำทิ้งหลังห้องปฏิบัติการ 8519 มีน้ำเสียรั่วซึึม มีกลิ่นเหม็น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

137/2562

12 มิ.ย. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ปลั๊กมีประกายไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

136/2562

11 มิ.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น2 ห้องน้ำ ชาย ปิดน้ำไม่ได้ 2ชุด ชั้น2 ห้องน้ำ หญิง ปิดน้ำไม่ได้ 2ชุด ชั้น1 ห้องน้ำ หญิง ไฟดับทั้งห้อง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

135/2562

6 มิ.ย. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกรั่วซึม 1 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

134/2562

6 มิ.ย. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

พัดลมแอร์ AHU มีเสียงดัง ในห้อง 8109 จึงโปรดดำเนินการตรวจสอบและซ่อมด่วน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

133/2562

6 มิ.ย. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โต๊ะเรียนชำรุด มีคนช้วยทำด้วยเปิดเรียนชำเมอร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

132/2562

5 มิ.ย. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

น้ำหยดจากท่อแอร์รวมของห้อง SC8701-7 (แจ้งครั้งก่อน ยังไม่มาซ่อม) ฝ้าเพดานรอบรางไฟส่องสว่าง เริ่มมีรูขนาดใหญ่ขึ้น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

131/2562

5 มิ.ย. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

ฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 8406 ชำรุด มีรอยน้ำรั่ว เริ่มเกิดรอยแยกระหว่างฝ้าเพดานกับรางหลอดไฟ น้ำไหลลงบนเครื่องมือวิทยาศาสตร์บนโต๊ะทดลอง

ส่งร้านซ่อม

130/2562

5 มิ.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8406-8407 ห้องแลปชั้น4มีน้ำหยดลงมาจากเพดานครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

129/2562

29 พ.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างมือ ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ชำรุด ตึก SC.07

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

128/2562

23 พ.ค. 2562

นายสุขทวี คลังตระกูล

กลอนล๊อคเสีย ชุรุดล๊อคห้องไม่ได้

ส่งร้านซ่อม

127/2562

23 พ.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องพิมล เปิดแล้ว กระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

126/2562

23 พ.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ที่กดชักโครกชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

125/2562

22 พ.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องเรียน 6501 จำนวน 2 หลอด ดับ เปิดไม่ติด ไม่มีแสงสว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

124/2562

22 พ.ค. 2562

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องเรียน ป โท 6708 ไฟดับไม่ติด ใช้งานไม่ได้ หลอดไฟไม่มีสว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

123/2562

22 พ.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 หน้าตึก8หลุดครับ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

122/2562

22 พ.ค. 2562

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

แขนกั้นลานจอด sc.03 -ขาออก ยกขึ้นแล้วไม่ยอมลง

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] 77 [ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151