Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

3/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ถังน้ำชักโครกน้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำชายชั้น 2 ทิศตะวันตก และ ตะวันออก )

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

398/2558

23 ธ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

แอร์เปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

397/2558

22 ธ.ค. 2558

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

หลอดขาด ไม่สามารถใช้งานได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

396/2558

22 ธ.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ไฟที่เข้าตู้ดูดควันถูกตัด ไม่มีไฟเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

395/2558

19 ธ.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ท่อประปา หน้าตึก 6 ตรงห้องคณบดีแตก (ปิดวาล์วน้ำตรงทางขึ้นตึกไว้แล้ว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

394/2558

18 ธ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กุญแจประตูกระจกห้องประชุมเล็ก (หลังสารบรรณป.โท) ล็อกไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

393/2558

18 ธ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ชักโครกห้องน้ำชายชั้น 2 อุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

392/2558

17 ธ.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ห้องเครื่องมือกลาง 1301-6 และห้อง 1301-7 ไฟไม่พอ ทำให้เครื่อง HPLC มีปัญหา lamp ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

391/2558

16 ธ.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วังวร สังฆเมธาวี

มีอาการติดๆ ดับๆ 1 หลอด และ อีก 1 หลอดไม่ติดมาประมาณ 1 สัปดาห์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

390/2558

9 ธ.ค. 2558

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ชักโครกห้องน้ำชั้น 2 ตึก SC.06 อุดตัน ใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

389/2558

2 ธ.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8504หลอดไฟกระพริบครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ใช้ตามปกติ

388/2558

1 ธ.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8413 หลอดไฟเสีย6หลอด โปรดแก้ไขด้วยครับ(ครั้งที่2)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ใช้งานได้ตามปกติ

387/2558

1 ธ.ค. 2558

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้ที่กั้นประตูทางเข้าตึกภาควิชาชีววิทยา 03 เมื่อสแกนแล้ว ไม่เปิด ระบบน่าจะมีปัญหา

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

386/2558

30 พ.ย. 2558

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ประตูบานเลื่อนชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

385/2558

27 พ.ย. 2558

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

พัดลมดูดอากาศห้องน้ำหญิงชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

รออุปกรณ์

384/2558

25 พ.ย. 2558

นายวรพจน์ เหล็กดี

ติดตั้งป้ายไวนิลแสดงความยินดีบัณฑิต บริเวณหน้าอาคาร Sc 07 หน้าศูนย์คอม หน้าอาคาร SC 08 ข้างตราสัญลักษณ์ มข RDI

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

383/2558

24 พ.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครืองปรับอากาศเสียงดังน้ำไหล

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ใช้งานตามปกติ

382/2558

24 พ.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำไม่ไหล

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] 151 [ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151