Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

222/2556

1 พ.ย. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตู้น้ำเย็นชั้น8 เสียงดัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

221/2556

30 ต.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

แอร์มีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

220/2556

30 ต.ค. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

กลอนประตูเปิดเข้าห้องเซิฟเวอร์ชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

219/2556

30 ต.ค. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ที่กดชักโครกหัก

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

218/2556

28 ต.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อน้ำบนเพดานชั้น2หน้าห้องน้ำติดกับเคมี ท่อรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

217/2556

25 ต.ค. 2556

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

พัดลมดูดอาการชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

216/2556

25 ต.ค. 2556

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

ต่อพ่วง โทรศัพท์เพิ่มเติม เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

215/2556

25 ต.ค. 2556

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

เนื่องจากย้ายโต๊ะทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

214/2556

24 ต.ค. 2556

นายธนากร โคธิเสน

ไม่มีสัญญาณ ไม่มีเสียง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

212/2556

21 ต.ค. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ปลั๊กเสีย

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

211/2556

21 ต.ค. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

หลอดไฟหน้าห้องเรียน6501-6502ดับ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

210/2556

18 ต.ค. 2556

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

หลอดไฟไม่ติด ที่ทางเดินหน้าภาควิชาเคมีและบริเวณหม้อแฟลงไฟฟ้าอาคาร SC.07

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

209/2556

18 ต.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

208/2556

17 ต.ค. 2556

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

รางไฟ หลุดออกจากเพดาน

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

207/2556

17 ต.ค. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เ ประตูอคร เครื่องปรับอากาศร้่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

206/2556

16 ต.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูเหล็กปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

205/2556

15 ต.ค. 2556

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

แอร์ [ ตึกกลม]

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

204/2556

14 ต.ค. 2556

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

อ่างซิงค์ล้างเครื่องแก้วแตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ส่งร้านซ่อม

203/2556

14 ต.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เพิ่มปลั๊ีกไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ส่งร้านซ่อม

202/2556

13 ต.ค. 2556

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ไม่เย็นทั้งๆที่เครื่องยังทำงานอยู่

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] 168 [ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151