Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

242/2559

29 ส.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูทางออกดาดฟ้าชั้นหกชำรุด โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

241/2559

29 ส.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เสียงดัง ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

240/2559

29 ส.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม่มีข้อมูล

ไม่ดำเนินการ

239/2559

26 ส.ค. 2559

นายวัฒนา สวดประโคน

คอมแอร์ทำงาน แล้ว เบรกเกอร์ตัดไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

238/2559

25 ส.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

237/2559

25 ส.ค. 2559

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ไฟไม่ติด หลอดไฟกระพริบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

236/2559

24 ส.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพักอาจารย์ 7220 ไฟเปิดแล้วไม่ติด ทางเดินชั้นสามหน้าห้อง 7304 เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

235/2559

24 ส.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพิมล กลกิจ แอร์ไม่เย็น 2 ตัว (ตัวแรกหน้าห้อง )และ(ในห้องควบคุมมีน้ำหยดลงพื้น)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

234/2559

23 ส.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

มีน้ำซึมลงมาจากเพดาล

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

233/2559

23 ส.ค. 2559

นางละม้าย ศรีพรหม

1.กระจกบานเกล็ดที่ห้องคลังพัสดุไม่มี 1 อัน ดำเนินการติดตั้งให้ครบด้วย 2. ตาข่ายกันนก เนื่องจากด้านหน้าห้องคลังพัสดุเป็นช่องกระจกเหลื่อมกันซึ่งนกเข้านอนและถ่ายมูลในห้องคลังพัสดุ ทำให้สกปรก และอาจจะนำเชื้อโรคมาสู่คนได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

232/2559

23 ส.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตัวกดน้ำชักโครกหักห้องน้ำชาย ชั้น1

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

231/2559

23 ส.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูห้องน้ำหญิงชำรุด ชั้น1

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

230/2559

22 ส.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เบรกเกอร์จะตัดไฟขณะเปิดแอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

229/2559

22 ส.ค. 2559

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

โคมไฟล่นจากฟ้าเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

228/2559

22 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์เปิดไม่ติด ห้อง 7115 จำนวน 1 ตัว 7123 จำนวน 1 ตัว 7117 จำนวน 1 ตัว แอร์เปิดแล้วติดๆดับๆ 7113/1 จำนวน 1 ตัว รวมที่เสียทั้งหมด 4 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2559

22 ส.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟหลุดจากเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2559

18 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

บานพับประตู หลุด 2 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2559

18 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

224/2559

17 ส.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อน้ำแตก ด้านหน้าตึก8 ข้างทางลาด โปรดแก้ไขด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

223/2559

16 ส.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8312 น้ำรั่วจากเพดานโปรดแก้ไขเพดานโปรดแก้ไขด่วน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] 100 [ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151