Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

339/2561

19 ก.ย. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไปกระพริบจำนวน 2 หลอด (แจ้งครั้งที่ 2 ครั้งแรก 5 ก.ย. 61 จากหลอดกระพริบตอนนี้ไม่ติดแล้วครับ)

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

338/2561

18 ก.ย. 2561

นางสาวรุริยา ธรรมวงศ์

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เหลือ1ห้องจะพร้อมใช้งาน 21/09/61

337/2561

18 ก.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนสวิตซ์ไฟฟ้า

กำลังดำเนินการซ่อม

336/2561

17 ก.ย. 2561

นางนาตยา ยังดี

ประตูทางเข้าชั้น4 ในส่วนของสาขาวิชาชีวเคมี ไม่สามารถเปิดได้ (ทั้งจากข้างนอกและข้างใน)

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

กุญแจชำรุดจากการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

335/2561

17 ก.ย. 2561

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

เก้าอี้นั่ง 4 ที่นั่ง ชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

334/2561

17 ก.ย. 2561

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เปิดสวิตซ์ไฟแล้วไฟส่องสว่างไม่ทำงานบริเวณทางเดินภายในห้องแล็บ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

333/2561

14 ก.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องพักอาจารย์ ( 7315 ) จำนวน 1 หลอด เปิดแล้วไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2561

11 ก.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศไฟไม่เข้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

331/2561

11 ก.ย. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

330/2561

10 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

329/2561

10 ก.ย. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

เหมือนประตูทรุปตัว เปิด ปิด ยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2561

10 ก.ย. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟไม่ติด ต้องการเปลี่ยนในส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 ในส่วนของภาควิชา รวมทั้งระเบียง (เกือบ 100 หลอด) เตรียมหลอดไฟไว้ให้แล้ว ส่วนบัลลาสมีเบิกเพียง 10 อัน อยากให้เปลี่ยนบางอันที่เปลี่ยนได้ก่อน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด t5 150 หลอด เปลี่ยน LED 50 หลอด

327/2561

10 ก.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8604ชักโครกแตก,กดไม่ลง,ลูกยางแตก 8605ลูกยางแตก2ห้อง,ก๊อกน้ำไม่ไหล 8611อ่างชำรุด 8612อ่างชำรุด2อ่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ยกเว้น ห้อง8604 จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนชุดชักโครกใหม่

326/2561

7 ก.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8312 AHU เบรคเกอร์แอร์ตัดบ่อยมากๆครับ เปิดได้ไม่นานโอเวอโหลดตัดครับ(2)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

325/2561

5 ก.ย. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

1. พัดลมทั้ง 3 เครื่องเปิดไม่ติด 2. หลอดไฟเสีย 3. เต้าเสียบ ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

324/2561

5 ก.ย. 2561

นายบรรยงค์ สุวรรณี

หลอดไฟไม่ติด 8 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

323/2561

5 ก.ย. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไปกระพริบจำนวน 2 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

322/2561

3 ก.ย. 2561

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ช่วยติดตั้งสายแลนที่ห้องเรียน ดังต่อไปนี้ 7301 7302 7303 7305 7306 7307

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ไม่สามารถไปช่วยงานได้เนื่องติดหน้างานด้านอาคารสถานที่

321/2561

3 ก.ย. 2561

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น มีลมเป่าออกมาแต่ไม่มีความเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

320/2561

3 ก.ย. 2561

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

ตัดแต่งต้นไม้เรือนเพาะชำ 3

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151