Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

4/2560

6 ม.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ซ่อมลูกลอย ห้องน้ำ อาจารย์หญิง ชั้น 4 ยาแนวห้องน้ำ นศ.ชาย ชั้น 5 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ห้อง 6711 อ.เปรม จันทร์สว่าง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2560

4 ม.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เดินสายไฟใหม่ของเครื่องคอมเตอร์สำนักงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2560

4 ม.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 4 ภาควิชาสถิติ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2560

4 ม.ค. 2560

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

กล้องวงจรปิด หมายเลข 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

358/2559

22 ธ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องทำน้ำเย็นชั้นBน้ำรั่วครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

357/2559

22 ธ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูห้องน้ำชั้นBหลุดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

356/2559

21 ธ.ค. 2559

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ตู้กรองน้ำดื่มมีน้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

355/2559

19 ธ.ค. 2559

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ขดลวดทำความร้อนเครื่องทำน้ำกลั่นไม่ทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

354/2559

19 ธ.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม่มีข้อมูล

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2559

19 ธ.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หอ้งน้ำ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

352/2559

19 ธ.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ต่อท่อน้ำเข้า และต่อท่อระบายน้ำทิ้ง ของเครื่องทำน้ำแข็ง ตรงบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้อง 7110

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

351/2559

16 ธ.ค. 2559

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ซ่อมประตู ห้อง 7227 อาคาร SC 07

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

350/2559

16 ธ.ค. 2559

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

แอร์กลางไม่ทำงาน คาดว่าน่าจะเกิดจากการซ๊อทของไฟที่เข้าหน่วยเป่าความเย็น เพราะมีการตัดของเบรกเกอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

349/2559

8 ธ.ค. 2559

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ชักโครกห้องน้ำ ชั้น 3 ตึก 1 ชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

348/2559

7 ธ.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปิดเบรคเกอร์แอร์..ไฟช็อคและมีควันออกมา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

347/2559

7 ธ.ค. 2559

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ล้างเครื่องปรับอากาศห้อง 7102 (ห้อง SEM และ TEM) จำนวน 5 เครื่อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

346/2559

6 ธ.ค. 2559

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

แอร์บริเวณด้านหน้าห้องทางขวามือ หมายเลขที่นั่งสอบ 07, 13, 36 มีน้ำหยดและไหลออกมา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ใช้งานตามปกติ

345/2559

6 ธ.ค. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจานชั้น 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

344/2559

6 ธ.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

(ครั้งที่2)ปั๊มน้ำตึก8 ทำงานสลับกับหยุดทำงาน ไม่ปกติครับ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

343/2559

1 ธ.ค. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ฝาครอบพัดลมดูดอากาศ ห้องน่ำหญิง ประจำสำนักงานคณบดี ลุ่นจากตัวพัดลม นำใส่เข้าไปแล้วก็ลุ่นออกอยู่เป็นประจำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151