Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

291/2559

6 ต.ค. 2559

นางสนธนี วรชินา

แอร์ STAR AIRE มข.0400-15-007-000-00028/48 อาคารแอร์ไม่ทำงาน เปิดสวิตซ์แล้วไม่มีไฟเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2559

5 ต.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โถปัสวะชาย 8102 อุดตัน โปรดแก้ไขด่วนครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

289/2559

5 ต.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

จัดโต๊ะขาว จำนวน 8 ตัว สำหรับ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ โอลิมปิกวิชาการวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

288/2559

4 ต.ค. 2559

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

มีน้ำไหลหยดจากเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องมือกลาง 1301-6

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

287/2559

3 ต.ค. 2559

นางสนธนี วรชินา

กุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน

นายทองแดง จันทะลือ

กำลังดำเนินการซ่อม

286/2559

30 ก.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8415 ห้องน้ำชาย น้ำไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

285/2559

30 ก.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8412 ตัวปรับอุณภูมิแอร์ใช้ไม่ได้ เย็นมากที่สุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

284/2559

29 ก.ย. 2559

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

สวิตซ์ใหม้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

283/2559

28 ก.ย. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟฟ้าไม่ติด 26หลอด โปรดแก้ไขด่วนครับ รายละเอียดติดต่อหน.ตึกครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

282/2559

26 ก.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

จัดสถานที่พิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ห้อง SC.3201 1.โต๊ะ-เก้าอี้รับ 1 ชุด 2.โต๊ะหมู่ บูชา 3.โพเดียม 2 ตัว (ด้านล่างสำหรับพิธีกร ด้านบนเวทีสำหรับประธาน) 4.โต๊ะขาวสำหรับวางอาหารจัดเลี้ยงพิธีเปิด ใต้ 3201 จำนวน 10 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

281/2559

26 ก.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม่มีข้อมูล

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

280/2559

23 ก.ย. 2559

นายธนากร โคธิเสน

เจาะผนังติดนาฬิกา

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

279/2559

23 ก.ย. 2559

นายธนากร โคธิเสน

ไม่มีข้อมูล

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

278/2559

23 ก.ย. 2559

นายธนากร โคธิเสน

ไม่มีข้อมูล

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

277/2559

22 ก.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร1 อคร3

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

276/2559

22 ก.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม่มีข้อมูล

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

275/2559

22 ก.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

274/2559

21 ก.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนMagnetic Timmer ตู้เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

273/2559

20 ก.ย. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

มีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2559

20 ก.ย. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รั่วซึม 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] 126 [ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151