Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

343/2561

25 ก.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ซ่อมด่วนก่อนสอบครับ หลอดไฟฟ้าชั้น1(15หลอด),ชั้น3(5หลอด),ชั้น4(7หลอด),ชั้น5(9หลอด),รวม36หลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด t5 45 หลอด

342/2561

25 ก.ย. 2561

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ เพิ่มจำนวน 1 หลอด จากเดิม 2 เป็น 3 หลอด (ห้องว่าง ช่วง จันทร์กับพุธ 14.30 เป้นต้นไป อังคาร กับ ศุกร์ 13.00 เป็นต้นไป พฤหัสที่ 27 ว่างทั้งวัน )

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

341/2561

20 ก.ย. 2561

นางสาวรุริยา ธรรมวงศ์

ห้องน้ำหญิง ชั้น 8 ห้อง 8811 ฝั่งทิศตะวันออก ใช้งานไม่ได้ 3 ห้อง รบกวนดำเนินการซ่อมให้ด่วนด้วยนะคะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

พร้อมใช้งาน4ห้อง จากทั้งหมด 5ห้อง รออุปกรณ์ 1ห้อง

340/2561

19 ก.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

โต๊ะประชุมหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

339/2561

19 ก.ย. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไปกระพริบจำนวน 2 หลอด (แจ้งครั้งที่ 2 ครั้งแรก 5 ก.ย. 61 จากหลอดกระพริบตอนนี้ไม่ติดแล้วครับ)

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

338/2561

18 ก.ย. 2561

นางสาวรุริยา ธรรมวงศ์

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เหลือ1ห้องจะพร้อมใช้งาน 21/09/61

337/2561

18 ก.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนสวิตซ์ไฟฟ้า

กำลังดำเนินการซ่อม

336/2561

17 ก.ย. 2561

นางนาตยา ยังดี

ประตูทางเข้าชั้น4 ในส่วนของสาขาวิชาชีวเคมี ไม่สามารถเปิดได้ (ทั้งจากข้างนอกและข้างใน)

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

กุญแจชำรุดจากการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

335/2561

17 ก.ย. 2561

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

เก้าอี้นั่ง 4 ที่นั่ง ชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

334/2561

17 ก.ย. 2561

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เปิดสวิตซ์ไฟแล้วไฟส่องสว่างไม่ทำงานบริเวณทางเดินภายในห้องแล็บ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

333/2561

14 ก.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องพักอาจารย์ ( 7315 ) จำนวน 1 หลอด เปิดแล้วไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

332/2561

11 ก.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศไฟไม่เข้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

331/2561

11 ก.ย. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

330/2561

10 ก.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

329/2561

10 ก.ย. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

เหมือนประตูทรุปตัว เปิด ปิด ยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

328/2561

10 ก.ย. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

หลอดไฟไม่ติด ต้องการเปลี่ยนในส่วนของชั้น 1 และชั้น 2 ในส่วนของภาควิชา รวมทั้งระเบียง (เกือบ 100 หลอด) เตรียมหลอดไฟไว้ให้แล้ว ส่วนบัลลาสมีเบิกเพียง 10 อัน อยากให้เปลี่ยนบางอันที่เปลี่ยนได้ก่อน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด t5 150 หลอด เปลี่ยน LED 50 หลอด

327/2561

10 ก.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8604ชักโครกแตก,กดไม่ลง,ลูกยางแตก 8605ลูกยางแตก2ห้อง,ก๊อกน้ำไม่ไหล 8611อ่างชำรุด 8612อ่างชำรุด2อ่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ยกเว้น ห้อง8604 จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนชุดชักโครกใหม่

326/2561

7 ก.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8312 AHU เบรคเกอร์แอร์ตัดบ่อยมากๆครับ เปิดได้ไม่นานโอเวอโหลดตัดครับ(2)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

325/2561

5 ก.ย. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

1. พัดลมทั้ง 3 เครื่องเปิดไม่ติด 2. หลอดไฟเสีย 3. เต้าเสียบ ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

324/2561

5 ก.ย. 2561

นายบรรยงค์ สุวรรณี

หลอดไฟไม่ติด 8 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151