Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

121/2562

21 พ.ค. 2562

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ไฟเปิดไม่ติด โคมไฟร่วง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

120/2562

16 พ.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟทางเดินชั้นล่างตึกเล็กไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

119/2562

16 พ.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติด 6 หลอดห้อง ISO

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2562

15 พ.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2562

15 พ.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสสาวะชายเวลากดปุ่มชำระ น้ำจากท่อประปาจะพุ่งขึ้นมาด้านบน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

116/2562

15 พ.ค. 2562

นายบุญส่ง กองสุข

ไฟช็อตที่ห้องน้ำ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2562

14 พ.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ยกรางหลอดไฟให้สูงขึ้น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2562

14 พ.ค. 2562

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟห้องพัก อ.วิรงรอง หลอดไฟดับใช้งานไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2562

10 พ.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

น้ำหยดจากท่อแอร์รวมของห้อง SC8701-7 (แจ้งครั้งก่อน ยังไม่มาซ่อม)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

112/2562

8 พ.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีเสียงไฟฟ้าซ๊อต

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

111/2562

7 พ.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน 8405แอร์น้ำหยดในห้องสอบครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

110/2562

7 พ.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

รางหลอดไฟร่วง

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

109/2562

2 พ.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

แอร์ห้อง 8801-13 ไม่ทำความเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2562

2 พ.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8108 แอร์ไม่เย็นครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2562

1 พ.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดิน ชั้น 3 และห้องน้ำชาย เปิดแล้วไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

106/2562

1 พ.ค. 2562

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2562

30 เม.ย. 2562

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ตึก sc 07 ห้องน้ำหญิงสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้น 2 ก๊อก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

104/2562

29 เม.ย. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

5102ไม้เย็นเลยเห็นช่างมาดูอยู่มาหาหนูหรือมาช่อมแอร์บู้จะสอบแล้ว

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

103/2562

29 เม.ย. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอี้เล็กเชอร์

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2562

26 เม.ย. 2562

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สายชำระ ห้องน้ำหญิงมีน้ำหยดตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151