Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

419/2561

23 พ.ย. 2561

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

น้ำซึมจากพื้นชั้น2

ส่งร้านซ่อม

สำรวจและให้คำแนะนำสาขาวิชาแก้ไข้เองแล้ว

418/2561

23 พ.ย. 2561

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

ไม่มีข้อมูล

ส่งร้านซ่อม

417/2561

22 พ.ย. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ก๊อกอ่างล้างมือชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดภาระกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระหว่างวันที่14 พ.ย.-20ธ.ค.61

416/2561

21 พ.ย. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี

ปลั๊กไฟแตกชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

415/2561

21 พ.ย. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี

หลอดไฟนีออนแบบยาวในห้องพักไม่ติด น่าจะขาด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

414/2561

21 พ.ย. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ที่ปัสสาวะชาย น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1.ติดภาระกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระหว่างวันที่14 พ.ย.-20ธ.ค.61 2.เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 25-12-61

413/2561

21 พ.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ลูกกุญแจติดถอดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

412/2561

21 พ.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชาย-หญิงชั้น1ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ หมุนเปิดไม่ได้6ตัวครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1.ติดภาระกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระหว่างวันที่14 พ.ย.-20ธ.ค.61 2.เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 25-12-61

411/2561

21 พ.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8106 อุปกรณ์ในแท้งชักโครกชำรุดครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1.ติดภาระกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระหว่างวันที่14 พ.ย.-20ธ.ค.61 2.เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 25-12-61

410/2561

20 พ.ย. 2561

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

ปั๊มน้ำห้อง 1301 ไม่ทำงาน (ปั๊มที่ใช้กับระบบทำน้ำบริสุทธิ์)

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

มอเตอร์ไหม้

409/2561

20 พ.ย. 2561

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟกระพริบจพนวน 1 หลอด ห้องว่างช่วง บ่าย วันพฤหัสว่างทั่งวัน มีใช้สอบวันที่ 26 พย 61

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

408/2561

19 พ.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ซ่อมก่อนสอบครับ หลอดไฟฟ้าดับ21หลอด 8103/7หลอด 8104/4หลอด 8105/1หลอด 8304/1หลอด 8305/3หลอด 8404/1หลอด 8405/2หลอด 8412/1หลอด 8504/1หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

407/2561

16 พ.ย. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

แจ้งครั้งที่5ไมมีช่างมาทำให้เลยน้ำนองพื้นช่างบอกไปตัดข้าวโพดขายดีกว่า ตามสัดทธาแน่หน้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ซ่อมแอร์น้ำรั่ว 3 เครื่อง

406/2561

15 พ.ย. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ไฟทางเดินไม่ติดหลายชั้น หลายดวง ขอให้สำรวจและซ่อมแซมด่วน

กำลังดำเนินการซ่อม

ขอรายละเอียดว่าอยู่ชั้นไหนและไม่ติดกี่หลอด

405/2561

15 พ.ย. 2561

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

แอร์ห้อง UNIT B น้ำแอร์ซึมไปห้องสโมสรนักศึกษาจนไฟซ็อตนักศึกษาแล้วค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

404/2561

14 พ.ย. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำไหลนองลงพื้นแจ้งครั้ที่ส่ามแล้วถ้าเป็นคั้งที่สี่คงทว้มแล้วนะจะบอกให้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

403/2561

13 พ.ย. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงรถหลังตึก 7 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

402/2561

12 พ.ย. 2561

นายธนากร โคธิเสน

เครื่อง fax ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถส่งและรับ ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

401/2561

12 พ.ย. 2561

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

น็อตโช้คประตูหลวม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

400/2561

12 พ.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

ระบบเครื่องปรับอากาศเปิดแล้วไม่ติด หอ้งเรียน 7301 -7307

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

รอเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ชั้น 3 ครับ


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151