Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

85/2557

14 พ.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

อ่างน้ำล้างมือรั่วที่หน้าห้อง 7224/3

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2557

14 พ.ค. 2557

นางปารัชญ์ โคธิเสน

แอร์ ห้องงานบริการ ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2557

2 พ.ค. 2557

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ไฟไม่ติด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

82/2557

30 เม.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไม่มีสัญญาณสายเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

81/2557

29 เม.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำรั่วซึม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2557

25 เม.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ไฟฟ้า ติด ๆ ดับ ๆ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

79/2557

25 เม.ย. 2557

นายสมัย พาดี

ปรับปรุงโต๊ะเก็บคอมพิวเตอร์ ห้อง 7208

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

78/2557

25 เม.ย. 2557

นายสมัย พาดี

ที่ขั้นโต๊ะทำงานชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

77/2557

25 เม.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ห้องน้ำหญิ่ง ในสำนักงานคณบดี

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

76/2557

25 เม.ย. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เครื่องปรับอากาศในห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการไม่เย็น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2557

23 เม.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟชำรุด 4โคม (8หลอด) สารบรรณฟิสิก

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

74/2557

23 เม.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตู้น้ำสายน้ำเข้าหัก ชั้น2,3,4,5,7,8

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

73/2557

23 เม.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตู้ทำน้ำเย็นชั้น7 สายน้ำเข้าขาด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

72/2557

23 เม.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สวิทไฟโถงชั้น1 sc08 เปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2557

22 เม.ย. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ไฟไม่เข้า ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2557

21 เม.ย. 2557

นายมีชัย อุปปิด

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

69/2557

21 เม.ย. 2557

นายมีชัย อุปปิด

ติดตั้งเต้ารับ 1 จุด ห้องพนักงานขับรถ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

68/2557

21 เม.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนบัลลาสต์ หน้าห้อง 7115 จำนวน 2 จุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

67/2557

18 เม.ย. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ล้างแอร์

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

66/2557

11 เม.ย. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8301ลูกบิดชำรุดค้างเปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ] 182 [ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151