Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

118/2563

29 ก.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ห้องพักอาจารย์ 7212 จำนวน 1 แผ่นและห้องพักอาจารย์ 7219 จำนวน 1 แผ่น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2563

29 ก.ค. 2563

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟกระพริบ จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

116/2563

29 ก.ค. 2563

นายชาญณรงค์ อนุศรี

gเครืองปรับอากาศ ช่างคณะข่อมไดัสายขาดหนูกัด ด่วนด้วยใชัเป๊นทีพักโดรงการรว่มมือโควิด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

115/2563

24 ก.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำทิ้งหัก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

114/2563

22 ก.ค. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ท่อน้ำรั่ว ไหลมาจาก ด้านบน โดนห้องน้ำด้านล่าง ชั้น 5

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2563

20 ก.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติดจำนวน 4 หลอด 1.ทางเดินชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก 2.ห้องหัวหน้าสาขาฯ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

112/2563

20 ก.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดกระดานไวท์บอร์ดห้องพักอาารจารย์เพิ่มเติม จำนวน 1 แผ่น ห้อง7212

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2563

20 ก.ค. 2563

นายวัฒนา สวดประโคน

เปิดแอร์แล้วเบรคเกอร์ตัดการทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

110/2563

20 ก.ค. 2563

นางรุ่งทิพย์ พุทธกันยา

แจ้งซ่อมพัดลมเพดานห้องปฏิบัติการ8521-8522

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เห็นควรจ้าเหมาเปลี่ยนตัวใหม่ ทดแทนของเดิมชำรุดครับ

109/2563

20 ก.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น1 สายฉีดชำรุด2เส้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2563

17 ก.ค. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับห้องพัก ป โท

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2563

15 ก.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ติดกระดานไวท์บอร์ดห้อง 7207 จำนวน 1 แผ่น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

106/2563

10 ก.ค. 2563

นางวิรพันธ์ รามจาตุ

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

กรุณากรอกในช่อง อาการเบื้องต้นด้วยครับ จะได้ทราบว่า ท่อน้ำทิ้งรั่ว ขอบคุณครับ

105/2563

9 ก.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ต้นไม้หักข้างตึกเล็ก

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

แจ้งกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาดูแลให้แล้ว

103/2563

8 ก.ค. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไม่มีกระแสไฟเข้าปลั๊ก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2563

3 ก.ค. 2563

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

มือจับประตูห้องฝั่งงานบริการฯ หลุด 1 ข้าง (น็อตหลุด)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2563

1 ก.ค. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7315 เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดลงมา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

100/2563

30 มิ.ย. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อำนวยพานิชย์

Lan สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์เสีย ไม่สามารถใช้งาน ปริ้นเตอร์ได้

ไม่ดำเนินการ

เห็นควรแจ้งฝ่าย IT เพราะเป็นผู้รับผิดชอบ(จะส่งต่อให้ครับ)

99/2563

29 มิ.ย. 2563

นางสนธนี วรชินา

ซ่อมพักลม Hatari สีแดง ขนาด 3 ใบพัด ไม่ทำงาน โดยไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

98/2563

24 มิ.ย. 2563

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

หลอดไฟเสียใช้การไม่ได้ ไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151