Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

59/2560

8 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ขนครุภัณฑ์ชำรุดออกขายในวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 08.30 น.

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

58/2560

7 ก.พ. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8505 หลอดไฟชำรุด โต๊ะผู้สอน2หลอดครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

57/2560

7 ก.พ. 2560

นายภาณุ แตงหนู

ซ้อมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคาร SC08

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

56/2560

7 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

เดินสายแลนด์

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

55/2560

7 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

หลอดไฟไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

มีภูมินันท์และธีรศักดิ์มาช่วยซ่อม

54/2560

7 ก.พ. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร1 2 3

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

53/2560

7 ก.พ. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โถปัสสาวะวะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

52/2560

3 ก.พ. 2560

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้อง TEM ไม่มีความเย็นมีแต่ลม

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

51/2560

2 ก.พ. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องพักอาจารย์ ห้อง 6408 เปิดไม่ติด 1 หลอด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

50/2560

2 ก.พ. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำชั้น3 ด้านทิศตะวันตกส่วนของภาควิชา ซึมและหยดลงมาด้านล่างห้องน้ำชายชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

49/2560

2 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ขนย้ายครุภัณฑ์ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

48/2560

2 ก.พ. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ห้องเครื่องมือ 1301-6 ไม่เย็น มีน้ำหยดบ้างบางครั้ง ***รบกวนแก้ไขให้ด่วนนะคะ เนื่องจากเครื่องมือจำเป็นต้องเปิดแอร์ขณะทำงาน***

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

47/2560

2 ก.พ. 2560

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งซ่อมเก้าอิ้ ห้องเรียน 3201 ชำรุด แถว 9E

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

46/2560

2 ก.พ. 2560

นายภาณุ แตงหนู

เนื่องจากทาง มข. ได้ส่งช่างเข้ามาเพื่อสำรวจการสินเปลืองพลังงานของแอร์ภายในห้อง 3201 ในวันที่ 2 ก.พ. 60 และได้มีการตรวจพบปัญหา อันอาจสงผลให้แอร์ทำงานผิดปกติ หรือมีอาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง จึงแจ้งมาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ่น ตามไฟล์ถาพที่แนบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

45/2560

1 ก.พ. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม่มีข้อมูล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

44/2560

1 ก.พ. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ลูกลอยถังพักน้ำชำรุด ที่หน้าอาคาร SC06

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

43/2560

31 ม.ค. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

สายนิวตรอนไหม้ที่ตู้เมนเบรกเกอร์หน้าลิฟท์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

42/2560

31 ม.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8505 8405 หลอดไฟชำรุด ห้องละ2หลอดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

41/2560

30 ม.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

ไฟกระพิบ เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

40/2560

30 ม.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ท่อน้ำในห้องเตรียมอาหารว่าง น้ำไหล่ไม่สะดวกอาจจะมีอะไรอุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4123 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ] 125 [ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151