Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

240/2560

27 มิ.ย. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนสารกรองน้ำ เครื้่องกรองน้ำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไส้กรองเซลามิคชำรุด

239/2560

27 มิ.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำหญิง หลอดไฟดับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

238/2560

27 มิ.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำหญิงชั้น 4 อุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

237/2560

27 มิ.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงรถหลังตึก SC07 ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

236/2560

27 มิ.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งปลั้กไฟเพิ่ม 5 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

235/2560

27 มิ.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ส้วมเต็มกดชักโครกไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ทำการดูดส้วม

234/2560

27 มิ.ย. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

233/2560

27 มิ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช

ปลั๊กไฟในห้องชั้นสองจุลชีววิทยา(ทั้งห้อง) ใช้การไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าเข้าปลั๊ก

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

232/2560

27 มิ.ย. 2560

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

เดินสายแลนและติดตั้ง wifi

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

231/2560

20 มิ.ย. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ห้องน้ำชายชั้น 1 ระบบระบายน้ำไม่ไหล (ท่อระบายน้ำอุดตัน)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

230/2560

19 มิ.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

แอร์ ห้อง 7309 เปิดแล้วไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

229/2560

15 มิ.ย. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ก็อกน้ำโถปัสสาวะชาย ชำรุด ชั้น 3 ทางทิศตะวันตก 5 จุด ชั้น 3 ทางทิศตะวันออก 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

228/2560

14 มิ.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เปิดไม่ไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2560

14 มิ.ย. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือชั้น 5 ห้องน้ำ นักศึกษาหญิง ปิดไม่ได้ทำให้มีน้ำรั่วไหลตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

226/2560

14 มิ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ติดตั้งกระบอกใส่แก้วกรวย11จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

225/2560

14 มิ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304 แอร์น้ำหนดอย่างแรงครบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

224/2560

13 มิ.ย. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104แอร์AHUน้ำหยดครับ โปรดแก้ไขด้วยครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

223/2560

13 มิ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. ซ่อมปลั๊กไฟ ห้อง 7223 2. ถอดรางสายไฟที่ไม่ใช้ ห้อง 7223

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

222/2560

13 มิ.ย. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. ปิดช่องที่ติดเครื่องปรับอากาศ โดยใช้วัสดุที่แข็งแรง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

221/2560

13 มิ.ย. 2560

นางสาวมยุรี กังวลงาน

น้ำไม่ไหล ห้องแล็ป 1306

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ] 125 [ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151