Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

292/2560

2 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชั้นสาม ก๊อกน้ำชำรุด น้ำรั่วครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2560

2 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8601a มีนักศึกษามาแจ้งว่าไฟไม่ติดครับ

กำลังดำเนินการซ่อม

289/2560

2 ส.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

พัดลมแฟนคอย์มีเสียงดัง

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

288/2560

2 ส.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

พัดลมแฟนคอย์ไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

สายไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ หนูกัดสายไฟ ไม่สามารถต่อสายไฟได้ สมควรเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

287/2560

2 ส.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ประตูห้อง 6208B โชัคมีปัญหา เวลาปิดจะกระแทกแรง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เบื้องต้นแก้ไขแล้ว ดีขึ้นแต่อาจจะต้องเปลี่ยนโช้คประตูใหม่(ใกล้จะพัง)

286/2560

1 ส.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

กำจัดแตน

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ไม่ดำเนินการ

เห็นควรจ้างเหมาเพราะอยู่ที่สูงไม่สามารถกำจัดได้

285/2560

1 ส.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เครื่องปรับอากาศห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

284/2560

1 ส.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำรั้วออกเครืองปรับอากาศ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

283/2560

1 ส.ค. 2560

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

สายอ่อนฝักบัวล้างตัวในห้องแล็ปรั่ว ต้องการเปลี่ยน จำนวน 4 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

282/2560

31 ก.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟขาด ห้องสารบรรณภาควิชาสถิติ ห้อง 6401

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

281/2560

31 ก.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ สดศิริ

ลูกบิดประตูชำรุด 2 จุด ลูกบิดประตูห้อง SC7201 ลูกบิดประตูห้อง SC7201 / 3

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

280/2560

31 ก.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูรถยนต์เข้าภาควิชาชีววิทยา ฝั่งขาออกใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

279/2560

25 ก.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว ชั้น2ครับ อีกแล้วครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

278/2560

25 ก.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8413-2 ห้องพักอาจารย์ลูกบิดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

277/2560

25 ก.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

276/2560

25 ก.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ห้องน้ำชายชั้น 1 ระบบระบายน้ำไม่ไหล (ท่อระบายน้ำอุดตัน)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

275/2560

25 ก.ค. 2560

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูรถยนต์ภาควิชาชีววิทยา ฝั่งขาออกใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

274/2560

24 ก.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำแอร์หยดใต้ฝ้าครับ สารบัญฟิสิกส์

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

จำเป็นต้องซ่อมพื้นดานฟ้า ชั้น 6 ฝั่งตึก5 ชั้น แล้วค่อยซ่อมฟ้าเพดาน ชั้น 5 อาคาร 08

273/2560

24 ก.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชักโครกห้องน้ำชายชั้น2 น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2560

24 ก.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำเข้าเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว ชั้น2ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ] 119 [ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151