Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

262/2559

13 ก.ย. 2559

นายอนัน พิลาวุฒิ

โทรศัพท์ที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ห้อง sc.8204/1 ไม่สามารถใช้งานได้ โทรเข้าและโทรออกไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

261/2559

13 ก.ย. 2559

นายขวัญชัย มูลเค้า

แอร์ ห้อง 8601B มีน้ำหยด ตลอด ทั้งๆที่ไม่ได้เปิด ......

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

260/2559

13 ก.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนTime switch

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

259/2559

12 ก.ย. 2559

นางสนธนี วรชินา

แอร์สำนักงานคณบดี หน้าห้องประชุม 3 ใชิ้ไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

258/2559

12 ก.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขอความอนุเคราะห์โต๊ะขาวหน้าห้อง 8210 จำนวนทั้งหมด 5 ตัว และเก้าอี้พลาสติก3 ตัว (สำหรับลงทะเบียน โต๊ะขาว 2 ตัวและเก้าอี้ 3 ตัว สำหรับจัดอาหารว่าง โต๊ะขาว 3 ตัว) อบรมในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 8210

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2559

12 ก.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

กระปุกฟิวจ์เครื่องกลั่นน้ำไหม้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

256/2559

9 ก.ย. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ชักโครกห้องน้ำภายในห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ตรวจรับงานเรียบร้อย

255/2559

9 ก.ย. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ชักโครกชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ตรวจรับงานเรียบร้อย

254/2559

9 ก.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ติดกุญแจลิ้นชัก เพื่อเก็บ กล่องข้อมูลกล้องวงจรปิด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

253/2559

8 ก.ย. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สายชำระห้องน้ำหญิง ห้องแรกชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

252/2559

7 ก.ย. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำออก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

251/2559

7 ก.ย. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ขอความอนุเคราะห์จัดเก้าอี้ในห้องประชุม 1 เพิ่มเติม จำนวน 30 ตัว และขณะนี้มีเก้าอี้เก่าอยู่แล้วจำนวน 15 ตัว จึงขอให้ยกมาเพิ่มเติมอีก จำนวน 15 ตัว เพื่อใช้ใน งานคณบดีพบบุคลากรสำนักงานคณบดี

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

250/2559

7 ก.ย. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ตู้เหล็กเก็บเอกสารไม่สามารถเปิดได้ (กุญแจหาย)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

249/2559

6 ก.ย. 2559

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

แอร์ห้องเครื่องมือกลาง ชั้น 1 อาคราร Sc.01 ไม่มีความเย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

248/2559

6 ก.ย. 2559

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2559

1 ก.ย. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่องปรับอากาศ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2559

31 ส.ค. 2559

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ติดสายคล้องป้ายชื่อผู้บริหาร

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

245/2559

31 ส.ค. 2559

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

1. หลอดไม่ติด, หลอดกระพริบ 2. ไฟโต๊ะคอมพิวเตอร์นักศึกษา ป.โท ไม่มีไฟเข้า 3. ไฟโต๊ะปฏิบัติการช็อต ไฟไม่เข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

244/2559

30 ส.ค. 2559

นายยุทธพงษ์ ภักมี

พัดลมเปิดไม่ติด 2 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

243/2559

29 ส.ค. 2559

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์ช็อต เครื่องกลาง

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3455 Record : 173 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151