Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

177/2564

11 ต.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ฐานชักโครกรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

176/2564

8 ต.ค. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟหน้าห้องสารบรรณ สาขาวิชาสถิติ ไม่ติด 1 หลอด ไม่สามารถใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

175/2564

8 ต.ค. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องพักอาจารย์ 6710 ไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้ 2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

174/2564

6 ต.ค. 2564

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

ตึกเคมี 4 ชั้น4 ตรงทางเดินด้านหน้าห้องพักอาจารย์ ไฟกระพริบ(เสีย)

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

173/2564

6 ต.ค. 2564

นางสุคนธ์ บุญจันทร์

ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ ห้องทำงานกลุ่มวิจัยวิจัยข้าวทนเค็ม ติดต่อรับจอและกุญแจห้องกับคุณภาณุ (แจ๊ค)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

172/2564

5 ต.ค. 2564

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

171/2564

5 ต.ค. 2564

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

170/2564

5 ต.ค. 2564

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

169/2564

5 ต.ค. 2564

นายชาญณรงค์ อนุศรี

หลอดไฟไม่ติด ห้องสุขาผู้หญิง 2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2564

5 ต.ค. 2564

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ฝ้าเพดานแผ่นปิดหลอดไฟชำรุด 3แผ่น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

167/2564

5 ต.ค. 2564

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ฝ้าเพดานแผ่นปิดหลอดไฟชำรุด 2แผ่น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

166/2564

5 ต.ค. 2564

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ฝ้าเพดานแผ่นปิดหลอดไฟชำรุด 3แผ่น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

165/2564

4 ต.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8708 ที่กดชักโครกชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

164/2564

1 ต.ค. 2564

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ทางเดินชั้น 1 ตึก 8

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ยกเลิกใบงาน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครับ

163/2564

29 ก.ย. 2564

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

162/2564

29 ก.ย. 2564

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ซ่อมหูช้างประตูห้องเก็บพัสดุของสโมสรนักศึกษาที่ติดกับห้องจ่ายไฟอาคาร SC.08 โดยมีนายสิทธัตกะ เป็นผู้ประสานงาน 0982398088

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

161/2564

28 ก.ย. 2564

นายมีชัย อุปปิด

เปิดไฟ แสงสว่าง ไม่ติด จำนวน 6 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

160/2564

28 ก.ย. 2564

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

หลอดไฟกระพริบ บริเวณหน้าแอร์ ตรงหน้าห้องประชุม 3

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

159/2564

26 ก.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

มือจับประตูชำรุด 2 บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

เสร็จเรียบร้อย1ชุด เหลืออีก1ชุดครับ

158/2564

26 ก.ย. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สายชักโครก ชำรุด 2 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151