Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

200/2563

21 ต.ค. 2563

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์มีน้ำหยดมาก ห้อง 8413-4 อาจารย์วรรณา ศิริแสงตระกูล และห้อง 8413-3 ผศ.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ด่วนที่สุดค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

199/2563

21 ต.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์ห้อง 8403 ไฟไม่เข้าครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เปลี่ยนชุดควบคุมเป็นรีโมทมีสาย

198/2563

19 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ

เสียบไฟแล้วไม่มีสัญญาณไฟ ที่ห้อง sc8701-4, sc8701-3, sc8701-2, sc8701-1 อาการเป็นเหมือนเดิม กับที่เคยมาซ่อมเมื่อครั้งที่แล้ว มันกลับมาเป็นอีกรอบค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

197/2563

14 ต.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

กดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

196/2563

10 ต.ค. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด LED 2 ชุด

195/2563

8 ต.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้นB หลอดไฟไม่ติด2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

194/2563

8 ต.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูห้องน้ำหญิงชั้นB ใส่กลอนไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

193/2563

8 ต.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟทางเดินหน้าสารบรรณไฟติดทุกหลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

รออะไหล่ สวิตช์สามทาง1 ตัว ,สวิตเปิด - ปิด 2 ตัว,หน้ากาก3ช่อง 1ตัว

192/2563

8 ต.ค. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูเปิดปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

191/2563

6 ต.ค. 2563

นายสุขทวี คลังตระกูล

ไฟห้องน้ำหญิง ดับ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED 2 ชุด ใช้งานตามปกติ

190/2563

5 ต.ค. 2563

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED

189/2563

5 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

ปุ่มเปิดปิดหัก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

แนะนำการใช้งานวิธีอื่น ใช้ได้ตามปกติ

188/2563

2 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

Iแอร์ภายในห้องกระจกเล็กของห้อง 8306 ทั้งสองเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ โดยเครื่องทางฝั่งซ้าย ไม่เย็นและไฟที่แสดงสถานะการทำงานคอมเพลสเซอร์ไม่ติด ในขณะที่เครื่องทางขวา แม้ว่าจะปรากฏไฟที่แสดงการทำงานของคอมเพลสเซอร์ แต่ไม่มีลมเย็นออกมาค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

เห็นควรแจ้งร้านเปลี่ยนชุดรีโมท และซ่อมคอมเพรสเซอร์ครับ

187/2563

2 ต.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยน LED 2หลอด

186/2563

2 ต.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

185/2563

1 ต.ค. 2563

นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ์

หลอดกระพริบเหมือนกำลังจะดับ 1 หลอดค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

184/2563

1 ต.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

183/2563

1 ต.ค. 2563

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

แอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ SC.32-026/44 ที่กลุ่มภาระงานพัสดุ ไม่มีความเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

182/2563

1 ต.ค. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ระเบียงแตกร้าว

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

181/2563

29 ก.ย. 2563

นายชัยดำรงค์ สีเรือง

หลอดไฟในห้องปฏิบัติการ8709 ไม่ติด6หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151