Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

306/2558

28 ก.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ซ่อมด่วนหลอดไฟเสียsc.08 ชั้น1-8หลอด ชั้น3-19หลอด ชั้น4-7หลอด ชั้น5-3หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

305/2558

28 ก.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แอร์ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

304/2558

28 ก.ย. 2558

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ไม่สามารถโทรติดต่อ หน่วยงานที่อยู่ต่างอาคารได้ เป็นมานานแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

สาเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน มข.ที่เข้าตู้ชุมสาย อาคาร 08 ไม่มีสัญญาณและได้ติดต่อภารกิจสื่อสาร มข.แล้วได้รับแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้

303/2558

25 ก.ย. 2558

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

1.ไฟฟ้าแสงสว่างเปิดติดยาก ห้องน้ำชั้น 3 ซีกชีวเคมี 2.หลอดฟลูออเรโเซนในตู้ดูดอากาศเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

302/2558

25 ก.ย. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว

หลอดไฟ พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำชาย ที่อยู่สุดทางเดินหน้าห้องพิมลกลกิจ เสียทั้งหมด ควรเปลี่ยนให้ใช้งานได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

301/2558

25 ก.ย. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว

ห้องน้ำชาย อาาคารวิทยาศาสตร์ Sc.07 ชั้น 4 ตรงข้ามห้องพิมลกลกิจ ห้องแรกที่ติดผนังทางทิศตะวันออก ก๊อกน้ำที่จ่ายเข้าถังชักโครก และจ่ายให้สายฉีดก้น รวมทั้งก๊อกของสายฉีดก้นด้วย ชำรุด รั่ว ใช้การไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

300/2558

24 ก.ย. 2558

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

- ประตูหัองเรียน sc.1101 .1102 .1103 ชำรุด (ตึกกลม)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

299/2558

23 ก.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ท่อตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

298/2558

22 ก.ย. 2558

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

เครื่องปรับอากาศเป็นรู ทำให้น้ำหยด ห้องปฏิบัติการ 8204-8205

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

297/2558

22 ก.ย. 2558

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

หลอดไฟไม่ติด 4 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

296/2558

22 ก.ย. 2558

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ติดตั้งปลั๊กและเดินรางไฟ2จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

295/2558

21 ก.ย. 2558

นางลลนา อุทโท

ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

294/2558

21 ก.ย. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ช่องระบายอากาศเครื่องปรับอากาศมีน้ำไหลออกมา ขณะเปิดใช้งาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

293/2558

20 ก.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

292/2558

18 ก.ย. 2558

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

291/2558

18 ก.ย. 2558

นายธนากร โคธิเสน

ซ่อมด่วน!!! ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ LAB พัง หลุดออกทั้งบาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2558

17 ก.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เวลา9.18 ไฟดับครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

งานไฟฟ้า มข.แก้ไขแล้ว

289/2558

16 ก.ย. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

เดินสายไฟเข้าโต๊ะทำงาน ห้องพักนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

287/2558

14 ก.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างมือห้องน้ำหญิงชั้น 2 ส่วนภาควิชาคณิตศาสตร์ ทางด้านทิศตะวันออก อุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

286/2558

14 ก.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

ย้ายกระดานไวท์บอร์ด ภายในห้อง 7308

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ] 135 [ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151