Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

287/2567

11 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ลูกปิด ล็อคไม่ได้ ห้อง 7233 ฝั่งแลป อาจารย์ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ หลิดไฟฟ้า ดับ ห้อง 7113/1

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ไฟฟ้าดำเนินการแล้ว ภาควิชาฯอยู่ระหว่างจัดซื้อลูกบิดประตูเพื่อเปลี่ยนทดแทน

286/2567

11 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

น้ำล้นโถสุขภัณฑ์ ห้องน้ำหญิงห้องที่ 1

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

285/2567

11 มิ.ย. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 3 เป็นหลอด LED

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

284/2567

11 มิ.ย. 2567

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟ ทางเดินหน้าห้อง 7212 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18w 4 ชุด

283/2567

10 มิ.ย. 2567

นายวิศรุต วิวรรธน์ภาสกร

โทรศัพท์มีเสียงสัญญาณรบกวนไม่สามารถใช้งานได้ (รบกวนตรวจสอบด่วนนะครับ)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

282/2567

10 มิ.ย. 2567

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

น้ำล้นถังเก็บน้ำ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

281/2567

10 มิ.ย. 2567

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

280/2567

10 มิ.ย. 2567

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

279/2567

7 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ห้องนำหญิงชั้น 1 เปิดน้ำ ไม่ได้

มอบหมายงานแล้ว

ให้ใส่เบอร์ติดต่อกลับด้วยครับ

278/2567

7 มิ.ย. 2567

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

หลอดไฟในห้องงานแผนฯ ดับ จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED18w 2 ชุด

277/2567

6 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ห้องน้าชายชั้น 2 โถฉี่ทางด้านช้ายน้ำรั่ว ตัวที่ 1 ห้องน้ำชาย ที่ฉีดล้างตูด ห้องแรกทางด้านซ้ายมือ

ส่งร้านซ่อม

276/2567

6 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

ห้องน้ำผู้พิการหญิง ไฟเปิดไม่ติด รบกวนตรวจสอบด่วนสำหรับงานตรวจประเมิน EdPEx ขอบคุณครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

275/2567

6 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

ห้องน้ำผู้พิการหญิง ชั้้นใต้ดิน ก๊อกน้ำอ่างล้างมือน้ำไม่ไหล รบกวนด้วยครบงานด่วน เพื่อตรวจประเมิน EdPEx วันที่ 12

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

274/2567

5 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง เตรียมพร้อมการเรียนการสอน รายวิชา แลป Gen micro

ไม่ดำเนินการ

ให้ติดต่อฝ่ายโสตฯตรวจเช็คให้

273/2567

5 มิ.ย. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ห้อง 7226 ห้อง 7227 ห้อง 7228

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED18W 4 ชุด

272/2567

5 มิ.ย. 2567

นายบรรยงค์ สุวรรณี

หลอดไฟไม่ติดจำนวน 9 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 18 W 9 จุด

271/2567

5 มิ.ย. 2567

นายภาณุ แตงหนู

ายชำระ มีน้ำซึม ห้องน้ำชั้นสองข้างห้องวิทยวิภาส (งานด่วนสำหรับ EdPEx วันที่ 12 มิย 67)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

270/2567

4 มิ.ย. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอด ไฟฟ้าดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

269/2567

4 มิ.ย. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8301และ8508 ไฟห้องน้ำติดตลอดเวลาครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ใช้สวิตซ์ เปิด - ปิด ตามปกติ

268/2567

4 มิ.ย. 2567

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

หลอดไฟทางเดิน ตึก4 เสีย(ค่อนข้างบ่อย) ฝั่งตึก7 -เหมือนมีเทปพันสายไฟ ที่ปลายหลอด น่าจะเคยซ่อมมาก่อนหน้านี้ หลอดตรงกลาง หรี่ๆ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งโคมไฟใหม่1ชุด


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151