Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

34/2564

17 มี.ค. 2564

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

33/2564

17 มี.ค. 2564

นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ์

หลอดไฟขาด 2 หลอดค่ะ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

32/2564

16 มี.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำ8112 สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

31/2564

15 มี.ค. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ปลวกขึ้นข้อง8109-2 โปรดกำจัดให้ด่วนครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีน้ำยากำจัดปลวก

30/2564

11 มี.ค. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

ไฟในห้องติดๆ ดับไปห้อง sc8405

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2564

8 มี.ค. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

สวิทช์พัดลมหลุดมีสายไฟขาด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

28/2564

24 ก.พ. 2564

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครื่องปรับอากาศ3เครื่องสวิซไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ดำเนินการเรียบร้อย ใช้งานตามปกติ

27/2564

22 ก.พ. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ไมสว่าง ทางเดินห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคาร SC 06

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

26/2564

22 ก.พ. 2564

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูเปิด-ปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

โช้คอัพประตูชำรุดจากการใช้งาน แก้ไขเรียบร้อย 01/03/64

25/2564

18 ก.พ. 2564

นายบุญส่ง กองสุข

ก็อกอ่างล้างจานชำรุด 2 อ่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

24/2564

18 ก.พ. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8121ห้องน้ำ สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

23/2564

16 ก.พ. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟทางเดิน ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

22/2564

16 ก.พ. 2564

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องพักอาจารย์ดับ ไม่สว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

21/2564

15 ก.พ. 2564

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ท่อประปาแตก ไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

20/2564

11 ก.พ. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8708 น้ำไม่ไหล 8715 น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

19/2564

10 ก.พ. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สวิตช์ไฟห้อง8103 ช๊อตติดค้าง 1วงจร

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2564

9 ก.พ. 2564

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8419หน้าห้อง น้ำรั่วจากท่อน้ำฝนตรงรอยเชื่อมท่อน้ำแอร์ 8801หน้าห้อง น้ำรั่วซึมจากเพดาน

กำลังดำเนินการซ่อม

17/2564

9 ก.พ. 2564

นายพิพัฒน์ ทนกล้าหาญ

มีน้ำรั่วลงห้องน้ำชาย ห้อง8805 และไหลลงตามท่อดูดควัน ห้อง8806

กำลังดำเนินการซ่อม

16/2564

9 ก.พ. 2564

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กุญแจประตูกระจกห้อง 9352 หมุนล็อกจากด้านในไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากฟันเฟื่องภายในชำรุด ได้รับอุปกรณ์จากภาควิชา 15-03-64

15/2564

3 ก.พ. 2564

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ติดตั้งกล่องทิชชูในห้องน้ำจำนวน 16 จุด ณ อาคารวิทยวิภาส สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151