Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

306/2557

24 ธ.ค. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

บริเวณร่องน้ำรอบพระบรมราชานุสาวรีย์

นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ

กำลังดำเนินการซ่อม

305/2557

22 ธ.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ที่่กั้นประตูรถหน้าตึก SC.07 เปิด - ปิด ไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

304/2557

22 ธ.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟข้างตึก SC.07 ทิศตะวันออกไม่ออก

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

303/2557

20 ธ.ค. 2557

นางกิตติยา ค้อชากุล

เนื่องจากก๊อกน้ำห้อง 1301 (ห้อง LAB ใหม่ ที่อยู่เคมี) ไม่สามารถใช้กับเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ จึงขอให้เปลี่ยนก๊อกจาห้อง 8414 มาที่ห้อง 1301

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

302/2557

19 ธ.ค. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ตู้น้ำเย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

301/2557

19 ธ.ค. 2557

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ชักโครกชำรุด หลายครั้งแล้ว ขอให้ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์เลย เนื่องจากมีการซ่อมแซมหลายครั้งแล้ว และชำรุดบ่อยมาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

300/2557

16 ธ.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

299/2557

15 ธ.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำรั่วลงจากเพดานห้องแลป 8104 ฝ้าเพดานอาจจะทะลุ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

298/2557

15 ธ.ค. 2557

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ห้องน้ำอาจารย์ชั้น 7 ชำรุด กดชักโครกไม่ลง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

297/2557

15 ธ.ค. 2557

นายธวัชชัย ราชธานี

ประตูกั้นทางเข้าจอดรถยนต์หน้าตึก SC.07 ไม่สามารถใช้งานได้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

296/2557

15 ธ.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำรั่วลงจากเพดานห้องแลป 8204-5 ฝ้าเพดานอาจจะทะลุ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

295/2557

15 ธ.ค. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้อง 8304 กรรมการคุมสอบแจ้งว่าไฟไม่ติดหลายหลอด-(บอกนายชูเกียรติแล้ว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

294/2557

11 ธ.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

ปิดไม่สนิท มีน้ำหยดตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

293/2557

11 ธ.ค. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

เจาะติดป้ายชื่อและเลขห้องหน้าห้องพักอาจารย์ภาควิชาสถิติ

กำลังดำเนินการซ่อม

292/2557

3 ธ.ค. 2557

นายมีชัย อุปปิด

ทดสอบเด้อครับ

กำลังดำเนินการซ่อม

291/2557

2 ธ.ค. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

โทรศัพท์ในห้องพักอาจารย์เสียไม่สามารถรับ-โทรออกได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2557

27 พ.ย. 2557

นางกิตติยา ค้อชากุล

ประตูห้องโรเนียวเสีย

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

289/2557

26 พ.ย. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ปลั๊กไฟในสโมสรใช้ได้เพียง 1 ปลั๊กเท่านั้น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

288/2557

25 พ.ย. 2557

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ที่กดชักโครกห้องน้ำชายชำรุด ทำให้น้ำไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

287/2557

20 พ.ย. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ขอให้ติดป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปี 2557

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4015 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] 160 [ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151