Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

206/2557

6 ก.ย. 2557

นางปารีณา พลชาย

ประตูบานเลื่อนหลุดจากร่าง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

205/2557

4 ก.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูชำรุด ห้อง7223 และประตูเหล็ก หูล็อกกุญแจหัก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

204/2557

2 ก.ย. 2557

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ประตูเข้าห้องนโยบายและแผน เลื่อนเปิดยาก บางครั้งเปิดไม่ออก ต้องให้คนข้างนอกห้องช่วย ครั้งที่ 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

203/2557

2 ก.ย. 2557

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ซ่อมตู้เก็บเอกสารด้านหลังคุณอุไรรักษ์ หินทอง (ติ๊ก)

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

202/2557

2 ก.ย. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟห้อง7001 ตัดบ่อย เฉพาะตอนเวลาฝนตก ที่ต่อพ่วงกับไฟโรงเรือนอาจจะมีไฟรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2557

1 ก.ย. 2557

นายธนากร โคธิเสน

ไฟกระพิบ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

200/2557

29 ส.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

นำบอร์ดไปวางเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ (หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร SC.07 จำนวน 2 บอร์ด)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

199/2557

29 ส.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

นำบอร์ดไปวางเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ (หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร SC.08 จำนวน 2 บอร์ด)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

198/2557

29 ส.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

หลอดกระพิบ / เปิดไม่ติด หมายเหตุ ซ่อมแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

197/2557

29 ส.ค. 2557

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ไฟไม่เข้าแอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

196/2557

28 ส.ค. 2557

นายณรงค์ ระคำภา

ท่อนำสีเหลืองบนฝ้าเพดานนำซึมลงมาโดนโต๊ะLab.

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2557

27 ส.ค. 2557

นายบุญส่ง กองสุข

แจ้งซ่อมซ้ำ... เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน (การซ่อมบำรุงล่าช้าอาจมีผลต่อเครื่องมือวิเคราะห์)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

194/2557

27 ส.ค. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เครืองปรับอากาศรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

193/2557

27 ส.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ปลั๊กไฟในห้องสโมสรนักศึกษา (อคร.05)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

192/2557

27 ส.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ประตูเหล็กตู้เก็บเอกสาร

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

191/2557

26 ส.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟหน้าตึก 7 และข้างตึกฝั่งตะวันออก ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

190/2557

26 ส.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

โทรศัพท์ ห้อง 7404 ผศ.ดร.โสภณ ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

189/2557

25 ส.ค. 2557

นายภาณุ แตงหนู

ติดตั้ง Adapter กล้องวงจรปิด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

188/2557

25 ส.ค. 2557

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

หลอดไฟ ในห้องสารบรรณขาด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

187/2557

22 ส.ค. 2557

นางคำพา อนุศรี

เปลี่ยนบานพับประตูห้อง 7204 และเปลี่ยนกุญแจตู้เหล็กในห้องพัสดุ

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ] 176 [ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151