Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

261/2556

6 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ข้อต่อก๊อกน้ำรั้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

260/2556

4 ธ.ค. 2556

นางวนิดา เสนามนตรี

ห้อง 8323 ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 2และ4 ฝักบัวฉีดน้ำชำรุด ห้อง 8324 ห้องน้ำชาย โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด ห้องที่ 3 น้ำโถส้วมไหลไม่หยุด ห้องที่ 4 ฝักบัวฉีดน้ำชำรุด ห้อง 8317 ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 4 โถส้วมน้ำไหลไม่หยุด ห้อง8317 ห้องน้ำชาย โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล อ่่างล้างมือไม่มีก๊อกน้ำ ห้องที่ 2 ฝักบัวชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

259/2556

3 ธ.ค. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

คอห่านโถชักโครกห้องน้ำหญิงแตก ไม่สามารถใช้งานได้ (ขอความอนุเคราะห์ซ่อมด่วน)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

258/2556

3 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เก้าอี้ล้อหลุด 10ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

257/2556

3 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โถฉี่ห้องน้ำชายชั้น1 น้ำไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

256/2556

3 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟแบบผอม(ใหม่)ไม่ติด 14หลอดดังนี้ 8504 1 8405 2 8305 3 8304 1 8104 2 8105 5

นายบุญยัง แนวหล้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2556

3 ธ.ค. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ชักโครกแตกมีน้ำรั่วซึมออกมา

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

254/2556

2 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไม่เย็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

253/2556

2 ธ.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

หลอดไฟเสีย

กำลังดำเนินการซ่อม

252/2556

2 ธ.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ไม่สามารถใช้โทรศัพย์ภายในโทรออกข้างตึกได้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

251/2556

29 พ.ย. 2556

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟที่ห้องแลบหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ กระพริบๆ จำนวน 2 ดวง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

250/2556

27 พ.ย. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ขนย้ายตู้เหล็กจากห้องพัสดุ มาที่ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2556

27 พ.ย. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ห้องน้ำในห้องประชุม 2 ชำรุด

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2556

27 พ.ย. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

พัดลมเพดานลานหลังห้องประชุม 1 ชำรุด (ใบพัดไม่หมุน) 2 ตัว

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2556

25 พ.ย. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ประตูห้องปิดไม่ได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2556

25 พ.ย. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

สวิตซ์พัดลมดูดอากาศเิปิดไม่ได้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

245/2556

21 พ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่อน้ำทิ้งชำรุด 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

244/2556

21 พ.ย. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำรั่ว 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2556

20 พ.ย. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ซ่อมสวิสเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ลำใย ณีรัตนพันธุ์ ไม่สามารถใช้งานได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

242/2556

20 พ.ย. 2556

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

สัญญาณไม่สามารถโทรออกได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ] 176 [ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151