Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

208/2558

6 ก.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเครื่องปรับอาอาศ ในการตัดกระแสไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเคลื่อนย้ายออกจากห้องพร้อมปิดช่องแอร์ มีจำนวนทั้งหมด 5 เครื่อง ได้แก่ห้อง -7113/1 จำนวน 1 ตัว -7113/2 จำนวน 1 ตัว -7224/1 จำนวน 1 ตัว -7224/2 จำนวน 1 ตัว -7224/5 จำนวน 1 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

207/2558

2 ก.ค. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

แกะป้ายชื่อบุคลากรภาควิชา และติดตั้งใหม่

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

206/2558

2 ก.ค. 2558

นางละไมย์ แสนเหลา

ปิดข้างโต๊ะทำงานด้านซ้ายกันโป้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

205/2558

2 ก.ค. 2558

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

เครื่องยูพีเอสของserver มีปัญหาปลั๊กไม่จ่ายไฟ 2 อัน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

204/2558

1 ก.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทดสอบ01 ทดสอบ01

ทดสอบ

นายทองแดง จันทะลือ

รออุปกรณ์

testddsseeeee

203/2558

30 มิ.ย. 2558

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ห้องเรียน SC.3201 อาคาร SC.03 (ชีววิทยา) 1. แอร์ (ตำแหน่งเครื่อง: ทิศเหนือ) มีน้ำไหลออกจากตัวเครื่อง หยดลงบนพื้นห้อง ขณะเครื่องตัด/หยุดทำงาน จะให้ลมร้อนออกมา) 2) ฝ้าเพดาน ข้างเวทีบริเวณใกล้กับโต๊ะผู้สอน ชำรุด (ฝ้าทะลุ)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3201 เรียบร่้อยดีพร้อมใช้งานตามปกติ

202/2558

30 มิ.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เบอร์ 101 ,111,112

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

201/2558

30 มิ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าลานหน้าลิฟต์ชั้น 3 ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ ไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

200/2558

30 มิ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องเรียน 7307 ไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

199/2558

30 มิ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

ประตูห้องพักอาจารย์ เปิด - ปิด ยาก ( ดำเนินการแล้ว ) โดยคุณชูเกียรติ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

198/2558

30 มิ.ย. 2558

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ติดตั้งพัดลมเพดาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

197/2558

29 มิ.ย. 2558

นางละไมย์ แสนเหลา

โทรศัพท์เข้า-ออกไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

196/2558

29 มิ.ย. 2558

นางวิรพันธ์ รามจาตุ

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ต้องการล้างทำความสะอาด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2558

29 มิ.ย. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ก๊อกน้ำห้องน้ำ อาจารย์ผู้หญิงชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

194/2558

29 มิ.ย. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ลูกบิดประตูห้องเลขานุการชำรุด 6402

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

193/2558

26 มิ.ย. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ตัดกระแสไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเคลื่อนย้ายออกจากห้อง มีจำนวนทั้งหมด 12 เครื่อง ได้แก่ห้อง 7111 จำนวน 2 เครื่อง 7112 จำนวน 1 เครื่อง 7111/2 จำนวน 1 เครื่อง 7113/1 จำนวน 1 เครื่อง 7113/2 จำนวน 1 เครื่อง 7124/1 จำนวน 1 เครื่อง 7123 จำนวน 1 เครื่อง 7224/1 จำนวน 1 เครือง 7224/2 จำนวน 1 เครื่อง 7224/5 จำนวน 1 เครื่อง 7224/6 จำนวน 1 เครื่อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

192/2558

26 มิ.ย. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

โทรศัพท์ภายในไม่สามารถโทรออกไปข้างนอกได้ไม่มีสัญญาน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

191/2558

25 มิ.ย. 2558

นายธวัชชัย ราชธานี

เปลี่ยนกุญแจลูกบิดห้อง 7408/1

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

190/2558

24 มิ.ย. 2558

นางปารัชญ์ โคธิเสน

เครื่องตัดไฟเอง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

สั่งซื้อคาปาซิเตอร์

189/2558

23 มิ.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูกันรถเข้าหลังตึก8พังครับ ขอให้เปลี่ยนหรือซ่อมเป็นรูปแบบที่แข็งแรง ใช้งานสะดวกครับ ขอบคุณครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ] 164 [ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151