Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

30/2557

25 ก.พ. 2557

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ไฟฟ้าติดๆดับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2557

25 ก.พ. 2557

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

- ทาสีฝาผนังห้อง (เคลือบสี) เนื่องจากฝุ่น - เปลี่ยนฝ้าเพดาน เนื่องจากผุึพัง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

28/2557

25 ก.พ. 2557

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2557

24 ก.พ. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่ออ่างล้างมือชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

26/2557

20 ก.พ. 2557

นางปารีณา พลชาย

ซ่อมตู้ไม้,กุญแจล็อคตู้เก็บของ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

25/2557

17 ก.พ. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ประตูหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

24/2557

11 ก.พ. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟแบบผอม(ใหม่)ไม่ติด 8305 8304

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

23/2557

11 ก.พ. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์น้ำหยดอย่างแรง 8304 และ ห้องสิ่งแว้ดล้อม

นายบุญยัง แนวหล้า

กำลังดำเนินการซ่อม

22/2557

7 ก.พ. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กแตกชำรุด 1 จุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

21/2557

3 ก.พ. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ชักโครกห้องน้ำนักศึกษาชายใช้งานไมไ่ด้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

20/2557

30 ม.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกรั่วซึม 1 จุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

19/2557

29 ม.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้าแตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2557

27 ม.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ตัวยึดระหว่างแผ่นรองนั่งซักโครกกะฝารองชักโครกหาย ทำให้ยึดไม่ค่อยอยู่ (ห้องน้ำหญิง สองห้อง)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

17/2557

27 ม.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

กุญแจตู้เก็บเอกสารด้านข้างโต๊ะนั่งนางวราภรณ์ และนางสุรัชนา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

16/2557

23 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ตะปูหลังคาเรือนทดลองหลุดทำให้หลังคาเปิด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

15/2557

21 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ติดตั้งที่ใส่กล่องกระดาษชำระ และกล่องใส่สบู่เหลว ในห้องน้ำ 7118,7119,7229,7230และ7006

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

14/2557

20 ม.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำเครื่องทำน้ำเย็นรั่ว

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

13/2557

17 ม.ค. 2557

นายธนากร โคธิเสน

กุญแจพัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

12/2557

16 ม.ค. 2557

นางธีรนุช หาญโสภา

ชุดกุญแตติดโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ชุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

11/2557

10 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

อ่างล้างมือ ห้องน้ำ 2 อ่าง ไม่ไหลลงท่อน้ำทิ้ง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ] 164 [ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151