Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

106/2562

1 พ.ค. 2562

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2562

30 เม.ย. 2562

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ตึก sc 07 ห้องน้ำหญิงสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชั้น 2 ก๊อก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

104/2562

29 เม.ย. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

5102ไม้เย็นเลยเห็นช่างมาดูอยู่มาหาหนูหรือมาช่อมแอร์บู้จะสอบแล้ว

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

103/2562

29 เม.ย. 2562

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอี้เล็กเชอร์

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2562

26 เม.ย. 2562

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

สายชำระ ห้องน้ำหญิงมีน้ำหยดตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

101/2562

25 เม.ย. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนชุดสะดืออ่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

100/2562

24 เม.ย. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

หลอดไฟเสีย

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

99/2562

24 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แจ้งหลอดไฟชำรุดครับ 8304/- 8305/2 8312/1 8404/2 8405/2 8412/3 8504/2 8505/3 โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบไฟนอลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

98/2562

23 เม.ย. 2562

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟ หน้าห้อง 7306 ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

97/2562

23 เม.ย. 2562

นายธีระเดช ธนะภวา

หลอดไฟ 7312 ห้องน้ำ ไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

96/2562

23 เม.ย. 2562

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เปิดน้ำไม่ไหล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

95/2562

23 เม.ย. 2562

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

เครื่องปรับอากาศห้องงานบริหารเสียเปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

94/2562

22 เม.ย. 2562

นายธนากร โคธิเสน

เสีย ดับ พัง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

93/2562

22 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชิลเลอร์ดับ1ตัวครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

92/2562

22 เม.ย. 2562

นายสุชาติ เทพภูเขียว

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

91/2562

17 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สายไฟข้างตึก8ติดกับเคมีขาดห้อยลงมาครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

90/2562

17 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน ห้องพักอาจารย์เคมีชั้น8 ก๊อกน้ำเปิดค้าง ปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

89/2562

10 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟฟ้าดับ 8103=7, 8104=6, 8105=6 ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

88/2562

10 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เครื่องทำเย็นชั้น7 มีน้ำรั่วครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

87/2562

3 เม.ย. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น7 มีน้ำรั่วลงมาจากท่อบนเพดานครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151