Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

220/2563

13 พ.ย. 2563

นายภาณุ แตงหนู

แจั้ง เปลี่ยน หลอดไฟ ชำรุด 4 หลอด ไม่ติด 3 หลอดกระพริบ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

219/2563

12 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้นBลูกยางแท้งรั่ว1ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

218/2563

11 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8122ลูกยางแท้งรั่ว3ตัว 8115ลูกยางแท้งรั่ว1ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

217/2563

10 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟติดค้างตลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

216/2563

10 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น1สายฉีดชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

215/2563

9 พ.ย. 2563

นายธวัชชัย ราชธานี

ชักโครกห้องน้ำชายชั้น 2 ด้านทิศตะวันตกอุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

214/2563

6 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น2ชัดโครกกระเดื่องหลุด ห้องน้ำชายชั้น2ลูกยางแท้งหลุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

213/2563

6 พ.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องพักอาจารย์ ไฟไม่ติด หลอดดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

212/2563

6 พ.ย. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ ไม่ติด ห้องเรียน 6501

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

211/2563

4 พ.ย. 2563

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

210/2563

4 พ.ย. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทดสอบ01 ทดสอบ01

ไม่มีข้อมูล

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

ตรวจรับงาน
(ไม่เรียบร้อย)

xxxxx

209/2563

4 พ.ย. 2563

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

ทดสอบระบบนะค่ะ

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

208/2563

4 พ.ย. 2563

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ห้องน้ำชายชั้น 4 มีน้ำซึมออกจากชักโครกเวลากด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

207/2563

29 ต.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น8(ตะวันออก)ฝ้าทะลุ ห้องน้ำชายชั้น8(ตะวันตก)น้ำไหลลงมาจากเพดาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

น้ำฝนท่วมขัง เบื้องต้นแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

206/2563

28 ต.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น1สายฉีดชำรุด และหลอดไฟติดค้างตลอด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

205/2563

27 ต.ค. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์

1. น้ำซึมจากก๊อกอ่างล้างมือ ต้องการให้เปลี่ยนก๊อกน้ำ หน้าห้อง 7224/3 2. ปรึกษาเรื่องก๊อกน้ำในห้อง 7117

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

204/2563

26 ต.ค. 2563

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล

ไฟกระตุก หลอดไฟเสื่อมสภาพ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด LED 1 ชุด

203/2563

26 ต.ค. 2563

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

หลอดไฟ 2 หลอด ไม่ติด บริเวณโต๊ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด LED 1ชุด

202/2563

26 ต.ค. 2563

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ท่อนำ้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

201/2563

26 ต.ค. 2563

นางสาวสุตาพัฒนรรท์ ฉัตร์ชำนาญไพร

ไฟขาดกลางห้องทำงาน เหนือโต๊ะรองวิชาการฯ ลงนามหนังสือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลียน LED 1=6f


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151