Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

395/2560

18 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8115 ชักโครกชำรุดครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

394/2560

17 ต.ค. 2560

นายสุชาติ เทพภูเขียว

หน้าต่างล้อคไม่ได้ (ห้อง SC6106)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

393/2560

17 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8306 น้ำรั่วลงมาจากเพดาน อ.นาท

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

392/2560

17 ต.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟห้องทำงาน อาจารย์ดับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

391/2560

17 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8221หัวสายฉีดชำระหักครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

390/2560

17 ต.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ไฟห้องพักอาจารย์ดับ ห้อง 6711

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

389/2560

15 ต.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั้กไฟไม่เข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

388/2560

12 ต.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั้กไฟ ไฟไม่เข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

387/2560

11 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น3 ประตูห้องน้ำชายหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

386/2560

11 ต.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

หลอดไฟ ทางเดินเข้าห้องผู้บริหาร เปิดไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

385/2560

11 ต.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

ลูกบิดประตูสำนักงานพัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

384/2560

10 ต.ค. 2560

นางเยาวนุช อุปปิด

แจ้งซ่อมน้ำซึมรั่วเข้าฝ้า ทำให้ฝ้าเสียหายทะลุลงมาที่ตู้ควันทำให้เกิดความเสียหารต่อการทำปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมีน้ำไหลลงมาจากฝ้าช่วงที่ฝนตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

ฝ้าเพดานเสียหาย-ทะลุ เป็นบริเวณกว้าง

383/2560

9 ต.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

มีน้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

382/2560

9 ต.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องเรียน 7305 หลอดไฟฟ้า ไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

381/2560

9 ต.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

เก็บสายไฟฟ้า สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้เรียบร้อย

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

เนื่องด้วยเป็นสายสัญญาณเน็ต เกี่ยวข้อง​กับ​งาน IT เห็นควรให้ฝ่าย it เป็นฝ่ายดำเนินการ

380/2560

9 ต.ค. 2560

นายธนากร โคธิเสน

น้ำหยดลงมาจากชั้น 2 (ในห้องน้ำเจ้าหน้าที่หญิง) คาดว่าท่อรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

มีน้ำรั่วที่ห้องน้ำชั้น2(ภาควิชาคอมฯ)ทำให้มีน้ำซึมลงมาด้านล่าง

379/2560

9 ต.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7305 เปิดไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

378/2560

9 ต.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้ว ไม่ติด (ขอความอนุเคราะห์แบบเร่งด่วนด้วยนะครับ)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

377/2560

6 ต.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ชั้น3 ห้องน้ำชายน้ำรั่ว3จุด, ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครกหัก1อันครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

376/2560

6 ต.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ปก๊อกน้ำสายชำระห้องน้ำนักศึกษาหญิงรั่ว มีน้ไหลตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ] 114 [ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151