Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

299/2561

28 ส.ค. 2561

นายบุญส่ง กองสุข

ท่อประปามีการรั่วซึมบริเวณทางเข้าศูนย์วิจัยอนุกรมวิธาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

298/2561

28 ส.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยน กุญแจ ห้อง คอนโทร 3201

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

297/2561

27 ส.ค. 2561

นายนันทสิทธิ์ บางใบ

น้ำไม่ไหล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

296/2561

24 ส.ค. 2561

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ท่อน้ำทิ้งชำรุดใช้การไม่ได้ ห้องเตรียมอาหาร กาแฟ สำหรับการจัดการประชุมสาขาฯ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

295/2561

23 ส.ค. 2561

นางกิตติยา ค้อชากุล

เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง บริเวณงานวิจัย อาคาร SC.06 ชั้น 1

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

294/2561

21 ส.ค. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

เครื่อง DMA ห้องเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 ไฟไม่เข้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

293/2561

21 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟไม่ติดทั้งแถว

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

291/2561

20 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ led ห้องน้ำชายชั้น 2 จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2561

20 ส.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

289/2561

17 ส.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ

ไฟไม่เข้าระบบ สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ติดตั้งที่ดาดฟ้าตึก 8 มีสวิตช์หลัก โยกขึ้นลงแล้ว ไฟไม่เข้า ทาง ปส. มาสำรวจเบื้องต้น แจ้งว่า น่าจะเกิดจากการทริปลงของสวิตช์หลักที่ควบคุมค่ะ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

288/2561

14 ส.ค. 2561

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล

ถาดวางคีย์บอร์ด (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ชำรุด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

287/2561

10 ส.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟฟ้าซ๊อต

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

286/2561

10 ส.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

285/2561

10 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนกุญแจประตู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

284/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

283/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ Led จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

282/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงจอดรถหลังตึก SC07 ไม่ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

281/2561

8 ส.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด 3 ตัว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

280/2561

7 ส.ค. 2561

นายนพพร ไชยราษฎร์

-ต้องการเอาตู้เย็น -20 องศาเพิ่ม -ให้มาสำรวจไฟฟ้า การทนกระแส และอื่น -ติดหลอดไฟเพิ่ม 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

279/2561

7 ส.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] 96 [ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151