Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

306/2565

28 พ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED 1 จุด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

305/2565

28 พ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

หลอดไฟขาด 1 จุด โต๊ะที่ 1

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

304/2565

28 พ.ย. 2565

นายณรงค์ วงศ์แสน

ไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

303/2565

28 พ.ย. 2565

นายณรงค์ วงศ์แสน

ไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

302/2565

25 พ.ย. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

หลอดไฟไม่ติด จำนวนทั้งหมด 3 หลอด ห้อง 7225 จำนวน 1 หลอด ห้อง 7228 1หลอด ห้อง 7232 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

301/2565

24 พ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

แอร์ห้อง 9107 มีกลิ่นเหม็นเน่าอยากให้เข้าตรวจสอบด่วนเนื่องจากใกล้เปิดเทิรม มีใช้การเรยนการสอน วันแรกวันที่ 28 พย 65

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

300/2565

24 พ.ย. 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทิภา สุพรรณไชยมาตย์

ระบบปรับอากาศไม่ทำงาน

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

299/2565

24 พ.ย. 2565

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ประตูพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 และชั้น 3 เปิด-ปิดไม่ได้ ล๊อคไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

สาเหตุเกิดจากล้อเลื่อนบานประตูอลูมิเนียมชำรุดจากการใช้งาน

298/2565

23 พ.ย. 2565

นางสุปราณี พรมมา

ก๊อกน้ำอ่างล้างมือรั่วชั้น4 ห้อง4403 sc.04

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

297/2565

23 พ.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟทางเดินห้องพักอาจารย์ ดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

296/2565

21 พ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

SC.8104 หลอดไฟฟ้าชำรุด5หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

295/2565

17 พ.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา

ประตูทางเข้า ประตูเวลาเลื่อนเปิด-ปิด ติดขัด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

สาเหตุเกิดจากล้อเลื่อนบานประตูอลูมิเนียมชำรุดจากการใช้งาน

294/2565

17 พ.ย. 2565

นางสาวอารีย์ ประเสริฐก้านตง

ขอย้ายหลอดไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

293/2565

16 พ.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับ หน้าลิฟท์ ชั้น 4 สาขาวิชาสถิติ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

292/2565

16 พ.ย. 2565

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์ไม่เย็น เปิดเครื่องมามีแต่ลมไม่มีความเย็น รหัสครุภัณฑ์ มข-0400-15-004-000-00017/48

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

291/2565

15 พ.ย. 2565

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟบริเวณโถงห้องเครื่องมือกลางเปิดไม่ติด จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

290/2565

15 พ.ย. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ก็อกน้ำรั่ว และปิดก๋อกน้ำไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

289/2565

14 พ.ย. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ก็อกน้ำรั่ว ,ถาดรองฝาชักโครกแตก,อ่างล้างมืออุดตัน (ได้จัดหาอุปกรณ์ที่สำรวจแล้วไว้เรียบร้อย)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

288/2565

14 พ.ย. 2565

นางลลนา อุทโท

หลอดไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติด จำนวน 8 หลอด (ห้อง 8519-8520) จำนวน 1 หลอด (ห้อง 4105)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

287/2565

14 พ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนลูกปิดประตู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3813 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151