Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

37/2567

22 ม.ค. 2567

ดร.จิตติมา เลาห์พงศ์ไพศาล

ท่อรั่ว น้ำหยดลงพื้นไหลไปถึงห้องอื่น ดูเหมือนอาการเป็นมานาน เห็นยางมัดไว้แสดงว่า แก้ไขแบบชั่วคราวไว้ น่าจะแก้ไขแบบถาวรได้บ้างไหมคะ ห้อง4409 ห้องน้ำหญิง ฝั่งตึก8 (ในลิสต์ ไม่มีหมายเลขนี้คะ)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

อ้างอิงจากรายการแจ้งซ่อมลำดับที่ 324/2565 ได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหากับสาขาวิชาฯไว้แล้ว เนื่องจากเกิดปัญหาพร้อมกันหลายจุด(สัตว์กัดแทะท่อน้ำประปา)จึงไม่มีการแก้ไขใดๆก่อนหน้านี้จากงานอาคารฯคณะวิทยาศาสตร์

36/2567

22 ม.ค. 2567

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

ช่วยดำเนินการ ติดตั้งพัดลมผนัง จำนวน 6 ตัว บริเวณห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ มีพี่พรชัย เป็นตัวหลัก แต่ประสงค์จะให้มาช่วย จับบันได ยกพัดลม

ไม่ดำเนินการ

ช่างของสาขาดำเนินการเสร็จแล้ว

35/2567

20 ม.ค. 2567

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

หลอดไฟในห้องเรียน ไม่ติด 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

34/2567

19 ม.ค. 2567

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้งหลอด LED 1 ชุด

33/2567

19 ม.ค. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

ห้องน้ำหญิงชั้น 3 ฝั่งตะวันตก มีน้ำซึมตลอดเวลา ตึก SC 07

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

32/2567

18 ม.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 23 หลอด ห้อง 3201

ตรวจรับงานเรียบร้อย

31/2567

18 ม.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

หลอดไฟเปิดไม่ติด จำนวน 8 หลอด บริเวร ล้านด้านข้าง ทิศตะวันตก อาคารวิทยวิภาส

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

30/2567

18 ม.ค. 2567

นางสาวจิราพัชร แสนแก้ว

หลอดไฟห้องงานบริการฯ (หน้าโต๊ะโอ๋) ดับครึ่งหลอดค่ะ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2567

17 ม.ค. 2567

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

รบกวนสำรวจและเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง บริเวณลานจอดรถ หลังอาคารวิทยวิภาส ฝั่งติดคณะมนุษยศาสตรฯ เบื้องต้น นักศึกษาแจ้งว่าดับ 3 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ติดตั้ง LED 50 วัตต์ 20 ชุด

28/2567

17 ม.ค. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

ประตูติด เปิดยาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2567

15 ม.ค. 2567

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปั้มลมเครื่อง AAS รั่วตรงรูน๊อตอากาศปิดไม่อยู่

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

26/2567

12 ม.ค. 2567

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟห้องพักเจ้าหน้าที่กระพริบ และไม่สว่าง จำนวน 2 จุด (หลอดไฟขนาดเล็ก)

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

25/2567

12 ม.ค. 2567

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

รางไฟห้องแลป ชั้น 4 ชำรุดและตกลงมาในขณะ นักศึกษาที่แลป อาจเป็นอันตรายในภายภาคหน้าได้ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประสงค์ให้สำรวจ บริเวณห้องแลปชั้น 4 อาคารวิทยวิภาส ทุกห้อง ได้แก่ 9414 9414-1 9414-2 9415 9415-1 9416 9417

ไม่ดำเนินการ

ปริมาณงานมีจำนวนมาก ช่างคณะฯไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เห็นควรจ้างเหมาให้ช่างข้างนอกมาดำเนินการ

24/2567

12 ม.ค. 2567

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

ปลวกขึ้นกำแพงบริเวณกำแพงชั้น B ใต้บันไดทางขึ้นตึก 8 ด้านลานอิฐบล็อก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

23/2567

11 ม.ค. 2567

นางสาวสุจิตรา ลีชมรัตน์

หลอดไฟกระพริบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

22/2567

11 ม.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

ชักโครก กดน้ำไม่ได้ 1 ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

ชักโครกอุดตันเนื่องจากทิังกระดาษลงไป

21/2567

10 ม.ค. 2567

นายธวัชชัย ราชธานี

ชักโครกห้องน้ำชายชั้น4 ตึก SC.07 น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

20/2567

9 ม.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตึก8 หลอดไฟในลิฟท์ดับ2หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

19/2567

8 ม.ค. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วรวิเศษ

ห้องน้ำชาย ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 4 ตึก SC07 น้ำไหลไม่หยุด จำนวน 2 ห้อง (แม่บ้านฝากแจ้งค่ะ) เบื้องต้น คือหลังจากกดชักโครก แล้ว ห้องที่ 1 ยางที่ปิดท่อน้ำปิดไม่สนิท ห้องที่ 2 ลูกลอยพัง ได้ทำการปิดวาวล์น้ำไว้แล้ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2567

8 ม.ค. 2567

นางสมบัติ กันหา

แจ้งซ่อมโทรศัพท์ หมายเลข 42177 ประจำห้องสารบรรณสาขาวิชาชีววิทยา เนื่อง โทรเข้าไม่ได้ ไม่มีสัญญาณเข้าเครื่องหมายเลข 42177 แต่สามารถโทรออกได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

อาการโทรเข้าไม่ได้ แต่โทรออกได้ เป็นที่ระบบมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งงานโทรศัพท์ มข.แก้ไขให้แล้ว


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151