Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

218/2562

28 ส.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนวาวล์ซักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

217/2562

27 ส.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าห้องเรียน 7307 เปิดแล้วไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

216/2562

22 ส.ค. 2562

นางละม้าย ศรีพรหม

กุญแจติดลิ้นชักที่โต๊ะ ปิด-เปิดไม่ได้ ซ่อมด่วนด้วยค่ะ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

215/2562

22 ส.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้น7 ท่อน้ำแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

214/2562

21 ส.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้อง 8504 น้ำแอร์หยดอย่างแรงลงตรงเครื่องคอมพี่สุรัตน์ด้วย เป็นห้องที่ยังไม่มีการแก้ไขระบบท่อน้ำทิ้งครับ และยังรั่วลงในห้องเรียนอีกหลายจุดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

213/2562

21 ส.ค. 2562

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ืท่อประปาหน้าสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์แตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

212/2562

21 ส.ค. 2562

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

แอร์​น้ำหยด​ ที่ห้อง​ office it

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

อาการน้ำหยดหายแล้วครับ

211/2562

16 ส.ค. 2562

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ไม้กั้นประตูฝั่งทางออกใช้งานไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

210/2562

15 ส.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ที่กดชักโครกชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

209/2562

13 ส.ค. 2562

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

208/2562

8 ส.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจศีล พยัคฆนิธิ

หลอดไฟตามทางเดินบันได อาคารชั้น SC08 ทุกชั้น บางชั้นเสียมานานกว่า 3 ปีแล้ว และยังไม่ดำเนินการซ่อม

ไม่ดำเนินการ

ขอบคุณที่แจ้งซ่อม แต่ทีมช่างได้ดำเนินการเสร็จก่อนแล้ว

207/2562

8 ส.ค. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

หลอดไฟห้อง SC8413-1 ขาด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

206/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงรถด้านหล้งไม่ตึด

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ส่งต่อให้งานไฟฟ้า มข ดำเนินการ เสาสูงลัดวงจร

205/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

204/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟหน้าห้อง 7003 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

203/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอดไฟ LED ทางหนีไฟชั้น 1 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

202/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

200/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนห้อง 7125 จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

199/2562

7 ส.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนหลอด LED หน้าห้อง 7115 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4129 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151