Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

367/2567

10 ก.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

ห้องน้ำ หญิง ชั้น 1 , ชั้น 2 โถชักโครก น้ำไหล ไม่หยุด และข่วงต่อสายน้ำเข้าโถน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

366/2567

10 ก.ค. 2567

นางฉวีวรรณ แก้วสูงเนิน

เปลี่ยนก๊อกน้ำ ห้อง 7109 , 7110

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

365/2567

10 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8516สายฉีด2เส้น 8612ที่วางสายฉีดหัก 8220 สายฉีด1เส้น 8221 สายฉีด1เส้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

364/2567

10 ก.ค. 2567

นางปารัชญ์ โคธิเสน

สายฉีดชำระห้องน้ำหญิงชั้น 1 ห้องด้านในน้ำไหลไม่หยุด ทำให้พื้นเปื้อน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

363/2567

10 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8401สายฉีดชำรุด2เส้น 8401สายฉีดชำรุด2เส้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

362/2567

10 ก.ค. 2567

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

สายชำระในห้องน้ำหญิงห้องในสุด (ตึกหลอด) สายชำระมีน้ำไหลออกตลอด (ตามภาพค่ะ)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

361/2567

9 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8524สายฉีดชำรุด 1เส้น 8213สายฉีดชำรุด 3เส้น 8214สายฉีดชำรุด 3เส้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

360/2567

9 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8705 ชักโครกชำรุด 8707 ชักโครกชำรุด 8708 สายฉีด 8805 โถปัสสาวะนำไม่ไหล2 ประตูล้ม 8811 ชักโครกชำรุด 8812 โถปัสสาวะนำไม่ไหล2

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

359/2567

9 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8108 หน้าประตู ตู้ทำน้ำเย็น น้ำไม่ไหลครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

358/2567

9 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8106 สายน้ำดีเข้าชักโครกน้ำหยด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

357/2567

8 ก.ค. 2567

นายบุญส่ง กองสุข

ท่อน้ำทิ้งรั่วลงจากเพดานห้อง 8320 และ 8321

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

356/2567

8 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ขออนุญาตแจ้งด่วน อาจารย์วิจารณ์ แจ้งว่าห้อง 8512 แอร์ไม่เย็นครับ ให้ช่างเข้าแก้ไขได้เลยอาจารย์จะสอนรอครับ (แอร์5 เครื่อง ทำงาน3เครื่องครับ)

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

355/2567

8 ก.ค. 2567

นางสาวกฤตวรรณ วัฒนสุวกุล

น้ำหยดจากท่อที่วงกลมสีแดงไว้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

354/2567

5 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ฝนตกน้ำรั่วลง ทีวีดิจิทัลซายเน็ต บริเวนซายสแควครับ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

353/2567

5 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟดับ 8121(1หลอด)

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

352/2567

5 ก.ค. 2567

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สายฉีดชำรุด 8113(2), 8114(1), 8121(1), 8122(1), 8115(1) และโถปัสสาวะ8115(1)

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

351/2567

5 ก.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

แจ้งมีน้ำซึมจากฝ่าเพดาน หน้าห้อง 9106 - ตรงประตูด้านทิศตะวันตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

350/2567

5 ก.ค. 2567

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

มีน้ำฝนไหลมาจากด้านบนเพดาล บริเวณทางเข้าห้อง 1101

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

349/2567

5 ก.ค. 2567

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องเรียน 6502 ไฟห้องเรียน ดับ 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

348/2567

5 ก.ค. 2567

นายภาณุ แตงหนู

สายชำระ ห้องน้หญิง ข้างห้องวิทยวิภาส น้ำซึม ทำให้มีน้ำนองพื้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151