Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

121/2558

19 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

Sc8น้ำไม่ไหลครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

120/2558

17 เม.ย. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

โทรศัพท์ไม่มีสัญญา โทรออก/เข้าไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

119/2558

17 เม.ย. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

อ.เตือนใจ แจ้งว่าห้องน้ำชั้นสอง ฝั่งเคมี สายฉีดมีน้ำซึ่มตลอด และขอเปลี่ยนชักโครกเนื่องจากชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2558

17 เม.ย. 2558

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 08

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

117/2558

3 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ตึก8 แอร์รวมไม่ทำงานครับ ห้องเรียนร้อนมาก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

116/2558

3 เม.ย. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วนครับ ตึก8น้ำไม่ไหลครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

115/2558

2 เม.ย. 2558

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ ที่ห้อง 1301

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

114/2558

2 เม.ย. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขอให้จำกัดปลวก บริเวณงานบริการวิชาการและวิจัย

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2558

1 เม.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

น้ำรั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

112/2558

1 เม.ย. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โต๊ะเรืยนห้องunit c

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

111/2558

1 เม.ย. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขนย้ายโต๊ะจากห้องปฏิบัติการ SC.8523 ไปยัง 1301

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

110/2558

31 มี.ค. 2558

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

ติดนาฬิกาแขวน (ฝาผนังเป็นลามิเนตวอลเปเปอร์)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

109/2558

31 มี.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนกุญแจตู้เก็บของ 4 ตู้ (ติดต่อคุณขัวญชัยที่อาคาร Sc.08 โทร.44464)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2558

31 มี.ค. 2558

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

น้ำรั่วอ่างชักโครก ตลอดเวลา ทำให้น้ำไหลทิ้งไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

107/2558

26 มี.ค. 2558

นายธนากร โคธิเสน

ไฟกระพิบ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

106/2558

25 มี.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8109 แอร์น้ำหยด ฝ้าเพดานกำลังจะทะลุ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

105/2558

24 มี.ค. 2558

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไม้ติด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

104/2558

24 มี.ค. 2558

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8204แอร์AHUไม่ทำงาน1ตัวและไม่เย็น1ตัว/ 8205แอร์AHUไม่ทำงาน1ตัว จนท.ฟิสิกส์ฝากแจ้งครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

103/2558

24 มี.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำรั่วซึมจากเพดานลงมาถูกรางหลอดไฟในห้องเรียน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

102/2558

24 มี.ค. 2558

นายศราวุฒิ พีระธรรม

โถปัสสาวะชายชำรุด 4 ตัว ห้องน้ำชาย ชั้น 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4019 Record : 201 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ] 154 [ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151