Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

12/2559

14 ม.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

น้ำรั่วซึมจากชั้น 2 ลงมาชั้น 1 บริเวณห้องมนุษย์พันธุศาสตร์เดิม ห้องที่ 1 และ ห้องที่ 3 (นับจากประตูทางเข้า) เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SEM)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

11/2559

13 ม.ค. 2559

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ฟลัสวาล์วของโถปัสสาวะ ห้องน้ำชาย หมายเลขห้อง 8508 น้ำไหลตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

10/2559

12 ม.ค. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ติดกรอบรูปในห้องทำงาน 6325C (อ.สุมณฑา)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

9/2559

12 ม.ค. 2559

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

เปิดไม่ติด , ใช้การไม่ได้

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

8/2559

12 ม.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

เก้าอี้17ตัว แผ่นรองเลคเชอร์52 แอร์เสียงดัง2ตัว มือจับห้องน้ำหญิง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

7/2559

12 ม.ค. 2559

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ตรวจสอบและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

6/2559

11 ม.ค. 2559

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

แอร์ไม่เย็น

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

5/2559

6 ม.ค. 2559

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์ห้องเครื่องมือกลางไม่เย็น มีแต่ลมร้อน

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี พร้อมใช้งานตามปกติ

4/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่เย็น (ห้องพักอาจารย์ พิกุล ภูผาสุข)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

3/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ถังน้ำชักโครกน้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำชายชั้น 2 ทิศตะวันตก และ ตะวันออก )

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2559

5 ม.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

เปิดแล้วไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

398/2558

23 ธ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

แอร์เปิดไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

397/2558

22 ธ.ค. 2558

นางสาวอ้อมใจ เขาทอง

หลอดขาด ไม่สามารถใช้งานได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

396/2558

22 ธ.ค. 2558

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ไฟที่เข้าตู้ดูดควันถูกตัด ไม่มีไฟเข้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

395/2558

19 ธ.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ท่อประปา หน้าตึก 6 ตรงห้องคณบดีแตก (ปิดวาล์วน้ำตรงทางขึ้นตึกไว้แล้ว)

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

394/2558

18 ธ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

กุญแจประตูกระจกห้องประชุมเล็ก (หลังสารบรรณป.โท) ล็อกไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

393/2558

18 ธ.ค. 2558

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ชักโครกห้องน้ำชายชั้น 2 อุดตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

392/2558

17 ธ.ค. 2558

นางกิตติยา ค้อชากุล

ห้องเครื่องมือกลาง 1301-6 และห้อง 1301-7 ไฟไม่พอ ทำให้เครื่อง HPLC มีปัญหา lamp ไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

391/2558

16 ธ.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วังวร สังฆเมธาวี

มีอาการติดๆ ดับๆ 1 หลอด และ อีก 1 หลอดไม่ติดมาประมาณ 1 สัปดาห์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ] 154 [ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151