Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

260/2562

15 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8103โช้คอัพประตูชำรุด 2บาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน กำลังขออนุมัติจัดซื้อ

259/2562

10 ต.ค. 2562

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ปลั๊ก ปิด-เปิด ตู้ปลอดเชื้อชำรุด กดเปิด ปิดไม่ได้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2562

10 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7408/2 หลอด ไฟฟ้าเปิดแล้วไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

257/2562

8 ต.ค. 2562

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนลูกบิดประตู

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

256/2562

7 ต.ค. 2562

นางวนิดา เสนามนตรี

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

ยกเลิกใบงาน ทำการสำรวจใหม่ ข้อมูลไม่ชัดเจนครับ

255/2562

7 ต.ค. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์

หลังคารั่ว ฝ้าเพดานทะลุ ห้อง sc 8806 และ 8709

นายชูเกียรติ ทองยศ

ส่งร้านซ่อม

254/2562

7 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าทางเดินหน้าห้องสารบรรณสาขาวิชา ขาด จำนวน 1 หลอด ( สำหรับนักเรียนโอลิมปิกทานอาหารเย็นด้วย ค่อนข้างมืด )

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

253/2562

7 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชั้นB ชักโครกน้ำไม่เข้า, อ่างล้างหน้าน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

252/2562

4 ต.ค. 2562

นางปารีณา พลชาย

แอร์น้ำรั่ว

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

251/2562

3 ต.ค. 2562

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

เครื่องปรับอากาศไม่เย็นมีลมร้อนออกมา

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

250/2562

2 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8102 โถปัสวะชาย ท่อตัน น้ำล้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2562

2 ต.ค. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ห้องน้ำหญิงน้ำรั่ว ห้องที่ 2

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2562

2 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8101 หลอดไฟ ห้องน้ำหญิง ไม่ติด6หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

247/2562

2 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดประตู ห้องพักอาจารย์ 7316 ชำรุด ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยช่างมีชัย (ช่างตุ้ย)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2562

2 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องน้ำหญิงชั้น 2 ทางด้านทิศตะวันออกเปิดแล้วไม่ติด จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

245/2562

2 ต.ค. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

ทางเดินชั้น 2 เปิดแล้วไม่ติด 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

244/2562

2 ต.ค. 2562

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น4 สายฉีดชำรุด1เส้นครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2562

27 ก.ย. 2562

นางสาวมยุรี กังวลงาน

โช๊คประตูห้อง 6109 เสีย

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

242/2562

24 ก.ย. 2562

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟโรงรถหลังตึก SC07 และลานจอดมอเตอร์หน้าตึกไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

241/2562

19 ก.ย. 2562

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้อง 7316 หลอดไฟฟ้าเปิเแล้วไม่ติด ห้อง 7306 เปิดแล้วไม่ติด 1 หลอด ทางเดิน ชั้น 2 ส่วนของคณิตศาสตร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3890 Record : 195 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151