Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

241/2563

17 ธ.ค. 2563

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

240/2563

16 ธ.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำชายชั้นB ชักโครกตัน 1ห้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

239/2563

15 ธ.ค. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เงินแท้

คานอลูมิเนียมด้านบนของประตูใหญ่ทรุดตัวลงมาทำให้ประตูสองด้านชนกัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

238/2563

9 ธ.ค. 2563

นางสาวมณเฑียร พลทองสถิตย์

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

237/2563

7 ธ.ค. 2563

นายธนากร โคธิเสน

สายเงียบ ไม่มีสัญญาณ

กำลังดำเนินการซ่อม

236/2563

7 ธ.ค. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104-4หลอด, 8103-4หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

235/2563

4 ธ.ค. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

สะดืออ่างล้างมือชำรุด

234/2563

3 ธ.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทดสอบ01 ทดสอบ01

ทดสอบระบบค่ะ

นางจรูญลักษณ์ ตรงดี

นายฉัตรปรินท์ ปานสุขรดา

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ทดสอบระบบ e-mail ค่ะ

233/2563

3 ธ.ค. 2563

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

เปลี่ยน ลูกบิดประตูห้องพักอาจารย์ 6403

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

232/2563

25 พ.ย. 2563

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

คอมเพรสเซอรืแอร์ห้อง 8513 ใช้งานไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

231/2563

24 พ.ย. 2563

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล

ป้ายหน้าห้อง (เจาะผนังยึดติดป้าย 2 ป้าย)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

230/2563

24 พ.ย. 2563

นางสาวจุฬาลักษณ์ คำมูล

ซ่อมพัดลม อาการเบื้องต้นเปิดไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

229/2563

24 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ขออนุญาตแจ้งด่วนครับ แอร์ 8404 8405 AHUทำงาน แต่ไม่มีลมออกมา คาดว่าน่าจะสายพานหย่อนครับ ห้องมีใช้สอบ แต่เข้าทำได้ครับ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

228/2563

23 พ.ย. 2563

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ไม่มีข้อมูล

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2563

23 พ.ย. 2563

นางสาวฐิติมา พรหมจักร์

แอร์ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2563

18 พ.ย. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2563

18 พ.ย. 2563

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

น้ำไม่ไหล

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

224/2563

18 พ.ย. 2563

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ด่วน สวิชไฟห้อง8104 ช๊อตดับ 1วงจร

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

223/2563

16 พ.ย. 2563

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นที่ 1

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

222/2563

13 พ.ย. 2563

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ทีกดชักโครกชำรุด ห้องน้ำอาคารวิทยวิภาส ชั้น 1

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151