Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

34/2557

3 มี.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกฉีดชำระน้ำรั่วซึม

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

33/2557

28 ก.พ. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ขอเพิ่มจุดปลั๊กไฟจำนวน2จุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

32/2557

27 ก.พ. 2557

นายสมัย พาดี

น้ำรั่วใต้ซักโครก ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ด้านตะวันออก ภาควิชาคณิตศาสตร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

31/2557

27 ก.พ. 2557

นางปรานี คลังตระกูล

หลอดไฟไม่ติด 2 หลอด

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

30/2557

25 ก.พ. 2557

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ไฟฟ้าติดๆดับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2557

25 ก.พ. 2557

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

- ทาสีฝาผนังห้อง (เคลือบสี) เนื่องจากฝุ่น - เปลี่ยนฝ้าเพดาน เนื่องจากผุึพัง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

28/2557

25 ก.พ. 2557

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

ไม่มีสัญญาณ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2557

24 ก.พ. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ท่ออ่างล้างมือชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

26/2557

20 ก.พ. 2557

นางปารีณา พลชาย

ซ่อมตู้ไม้,กุญแจล็อคตู้เก็บของ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

25/2557

17 ก.พ. 2557

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ประตูหลุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

24/2557

11 ก.พ. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟแบบผอม(ใหม่)ไม่ติด 8305 8304

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

23/2557

11 ก.พ. 2557

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

แอร์น้ำหยดอย่างแรง 8304 และ ห้องสิ่งแว้ดล้อม

นายบุญยัง แนวหล้า

กำลังดำเนินการซ่อม

22/2557

7 ก.พ. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ปลั๊กแตกชำรุด 1 จุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

21/2557

3 ก.พ. 2557

นายยุทธชัย วัฒนะบุตร

ชักโครกห้องน้ำนักศึกษาชายใช้งานไมไ่ด้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

20/2557

30 ม.ค. 2557

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ก๊อกรั่วซึม 1 จุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

19/2557

29 ม.ค. 2557

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้าแตก

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

18/2557

27 ม.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ตัวยึดระหว่างแผ่นรองนั่งซักโครกกะฝารองชักโครกหาย ทำให้ยึดไม่ค่อยอยู่ (ห้องน้ำหญิง สองห้อง)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

17/2557

27 ม.ค. 2557

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

กุญแจตู้เก็บเอกสารด้านข้างโต๊ะนั่งนางวราภรณ์ และนางสุรัชนา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

16/2557

23 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ตะปูหลังคาเรือนทดลองหลุดทำให้หลังคาเปิด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

15/2557

21 ม.ค. 2557

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ติดตั้งที่ใส่กล่องกระดาษชำระ และกล่องใส่สบู่เหลว ในห้องน้ำ 7118,7119,7229,7230และ7006

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4304 Record : 216 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ] 188 [ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151