Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

198/2561

18 มิ.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

น้ำหยดจากท่อแอร์รวมของตึก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

197/2561

15 มิ.ย. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟ ห้องเรียน 6501 ไม่ติด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

196/2561

15 มิ.ย. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

กลอนและ ลูกบิด ห้องน้ำหญิงชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2561

14 มิ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ระเบียงหลังห้อง7335

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

194/2561

12 มิ.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

น้ำแอร์หยดจากเพดานหลอดไฟ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

เจ้าของห้องแจ้ง เกิด เฉพาะช่วงฝนตก ตอนนี้ปกติ

193/2561

12 มิ.ย. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

หลอดไฟห้องน้ำชายไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

192/2561

12 มิ.ย. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

กลอนประตูทางเดินเข้าศุนย์อนุกรมวิธานพัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

191/2561

12 มิ.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

โถปัสสาวะชาย น้ำไหลไม่หยุด (ห้องน้ำชาย ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

190/2561

11 มิ.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ข้อต่อท่อPVCน้ำเข้าตู้เย็นชั้น1รั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

189/2561

11 มิ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

แอร์มีน้ำหยด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

188/2561

11 มิ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนภัย

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ตัวควบคุมหลักเสีย เห็นควรเปลี่ยนชุดใหม่

187/2561

11 มิ.ย. 2561

นายบุญส่ง กองสุข

ก็อกน้ำอ่างล้างมือชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

186/2561

11 มิ.ย. 2561

นายบุญส่ง กองสุข

หลอดไฟห้องน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

185/2561

7 มิ.ย. 2561

นางสาวกฤศญา สุวรรณจักร์

ไฟกระพริบ กำลังจะดับ 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

184/2561

7 มิ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อน้ำทิ้งรั่วซึม

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

183/2561

6 มิ.ย. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

182/2561

5 มิ.ย. 2561

นางประนอม แสงโชติ

หลอดไฟฟ้ากระพริบ ทางเดินขึ้นตึก ด้านนอกประตู 1 หลอด ด้านในหน้าห้องLab ชีวเคมี 1 หลอด และบันไดทางขึ้นชั้น2

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอด led 4 =6f

181/2561

5 มิ.ย. 2561

นางประนอม แสงโชติ

ปลั๊กหลุดออกจากที่ยึดติดกับเสา

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2561

5 มิ.ย. 2561

นางประนอม แสงโชติ

เครื่องปรับอากาศ มีควันออกมาและมีกลิ่นเหม็นไหม้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ชุดคอยเย็นไหม้

179/2561

4 มิ.ย. 2561

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

หลอดไฟห้องเครื่องมือกลางไม่ติด จำนวน 2 หลอด เป็นหลอดไฟขนาดเล็ก (แจ้งซ่อมครั้งที่ 2 ค่ะ)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151