Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

123/2565

14 มิ.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำหญิง 6411 พื้นกระเบื้อง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

122/2565

14 มิ.ย. 2565

นางสาวสุชาวดี บรรเลงธรรม

มีกลิ่นเหม็นไหม้ ระบบไฟฟ้าห้องปรับปรุงใหม่

ไม่ดำเนินการ

อยู่ในประกันให้พัสดุแจ้งผู้รับจ้างมาซ่อม

121/2565

13 มิ.ย. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ไฟไม่ผ่านเบรกเกอร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนเบรกเกอร์ใหม่ เรียบร้อยดี

120/2565

11 มิ.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง อ.นันทวัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

119/2565

10 มิ.ย. 2565

นายจิรพงศ์ เพรงมา

หลอดไฟฟ้าไม่ติด3หลอดที่ห้อง8606ติดกับที่วางสารเคมี

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

118/2565

10 มิ.ย. 2565

นางลลนา อุทโท

มีน้ำหยดจากแอร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

117/2565

9 มิ.ย. 2565

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

หลอดไฟดับไม่สว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนระบบหลอดไฟธรรมดาเป็นระบบหลอด LED จำนวน 6 หลอด

116/2565

9 มิ.ย. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ชักโครก ห้องน้ำชายชั้น 2 ฝั่งทิศตะวันออก อุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

115/2565

8 มิ.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ สดศิริ

ห้อง SC7201/3 ลูกบิดปิดยาก เคยแจ้งซ่อมไปก่อนหน้านี้แล้ว ช่างบอกว่าถ้าเป็นอีกคงต้องเปลี่ยนลูกบิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

114/2565

8 มิ.ย. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

เปิดแล้วหลอดไฟไม่มีแสวางจำนวน 2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

113/2565

8 มิ.ย. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

หลอดไฟชำรุด เปิดแล้วไม่มีแสงสว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

112/2565

8 มิ.ย. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

หลอดไฟชำรุด เปิดแล้วไม่มีแสงสว่าง

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

111/2565

7 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟฟ้าดับ 8103-1, 8104-3, 8210-1, 8305-2, 8412-1 รวม8หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

110/2565

7 มิ.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

โถงหน้าห้อง8109เต้ารับไฟแตกชำรุด3จุดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

109/2565

7 มิ.ย. 2565

นายสุขทวี คลังตระกูล

โถปัสสาวะชายรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

108/2565

7 มิ.ย. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ฝ้าเพดานห้อง 7408 มีน้ำรั่วซึมทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เบื้องต้นทำการขันน๊อตยึดแผ่นหลังคาให้แน่นแล้ว เนื้องจากน๊อตยึดหลังคามีการคลายตัว/แผ่นหลังคายุบตัวลง

107/2565

6 มิ.ย. 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

น้ำแอร์หยด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

106/2565

6 มิ.ย. 2565

นายสุขทวี คลังตระกูล

แอร์ไม่แเย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

105/2565

6 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

ไฟส่องทางเดินภายในอาคารวิทยวิภาสไม่ติด ทุกจุด แจ้งครั้งที่ 2 แจ้งไปแล้วครั้งแรก ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 64

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

104/2565

6 มิ.ย. 2565

นายภาณุ แตงหนู

ไฟห้องประชุมวิทยวอภาส ๒ ไม่ติด จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151