Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

187/2559

27 ก.ค. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง

หลอดไฟเพดานด้านหลังห้องดับนานเกือบปีแล้ว หมายเหตุ ถ้ามาให้ติต่อที่คุณศราวุฒิ ชีพธรรม

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

186/2559

27 ก.ค. 2559

นายรณยุทธ ศรีสุข

เกิดน้ำหยดตลอดเวลาในท่อที่อยู่ภายในฝ้าเพดาน ทำให้ฝ้าพัง ต้องใช้ถังน้ำรองน้ำไว้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

185/2559

26 ก.ค. 2559

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ก๊อกน้ำ ห้องน้ำนักสึกษาหญิง รั่ว น้ำไหลไม่หยุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

184/2559

25 ก.ค. 2559

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

มีประกายไฟตรงเบรกเกอร์

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

183/2559

25 ก.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8104 แอร์น้ำหยดอย่างแรงโปรดแก้ไขด่วน

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

182/2559

21 ก.ค. 2559

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

โทรศัพท์ไม่มีสัณญาณ หมายเหตุ คุณชูเกียรติ ซ่อม ใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

181/2559

21 ก.ค. 2559

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

น้ำไหลไม่หยุดปิดก๊อกน้ำไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

180/2559

15 ก.ค. 2559

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

มีท่อน้ำรั่วบริเวณใต้อ่างล้างอุปกรณ์ในห้องแล็บอาคาร 1 ชั้น 4 ทำให้มีน้ำทิ่งรั่วไหลลงมาที่ชั้น 3 จำนวน 3-4 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

177/2559

13 ก.ค. 2559

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

น้ำล้นแท้งชิลเลอร์ครับ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

176/2559

13 ก.ค. 2559

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนหลอดไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

175/2559

12 ก.ค. 2559

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

แอร์ รางท่อทำความเย้นมันล่วงมาจากทื่ยีด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

174/2559

11 ก.ค. 2559

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โต๊ะเรียนภายในห้องเรียนหลุดหรือพัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

173/2559

10 ก.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

ขอยืมพัดลมใหญ่ 2 ตัวหน้าห้องพิมล ในการอบรมจรวดขวดน้ำ ในวันที่ 11 กค.59

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

172/2559

7 ก.ค. 2559

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้อง 1306 เสีย เนื่องจากมีน้ำแข็งเกาะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ

171/2559

5 ก.ค. 2559

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

เครื่องปรับอากาศห้อง 8513 ไม่ทำงาน 1 เครื่อง และอีก 1 เครื่องมีน้ำหยดเกือบตลอดเวลา

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

170/2559

5 ก.ค. 2559

นางปารีณา พลชาย

ย้ายปลั๊กไฟ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

169/2559

4 ก.ค. 2559

นายธวัชชัย ราชธานี

ท่ออุดตัน(ห้องน้ำหญิงชั้น 4 ตรงข้ามห้องพิมล กลกิจ)

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

168/2559

4 ก.ค. 2559

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

เวลาเปีดสวีตช์แล้วไฟในห้องเรืยนไมติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

167/2559

2 ก.ค. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี

ฝ้าเพดานชำรุดและหลุดร่วง บริเวณอาคารเรียนทดลองและปฏิบัติการ Sc07 ชั้น 3 หน้าห้องปฏิบัติงานวิจัย อ.ปวีณา พงษ์ดนตรี

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

166/2559

1 ก.ค. 2559

นางกิตติยา ค้อชากุล

น้ำหยดลง compressor แอร์ ห้อง FIBSEM ห้อง 1137

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี ใช้งานตามปกติ


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] 142 [ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151