Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

318/2560

23 ส.ค. 2560

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ไฟไม่ติด 3 หลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

317/2560

23 ส.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

316/2560

22 ส.ค. 2560

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องพักนักศึกษา ชั้นล่าง SC.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

315/2560

22 ส.ค. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

เปิดไฟแล้ว หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

314/2560

22 ส.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

สายชำระน้ำรั่ว ห้องน้ำชั้น 2 ฝั่งทิศตะวันตก ชั้น 4ห้องน่ำหญิง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

312/2560

17 ส.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

1. หลอดไฟทางเดินหลังคาเข้าตึกเคมี ไม่ติด 1 หลอด ค่ะ ช่วงกลาง ๆ ทางเดินทาง เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สค 60 2. ไฟฟ้าบริเวณทางเดินหลังคาเข้าตึกเคมี ลานจอดรถหน้าตึก 7 และ ไฟส่องสว่างทางเินข้างตึก 7 ด้านลานจอดรถด้านหน้า ดับมาตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สค 60 ค่ะ 2 คืนแล้วค่ะ รวมคืนนี้ด้วงยค่ะ รบกวนแก้ไขด่วนนิดนึงค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

311/2560

16 ส.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

แอร์ไม่เย็น

กำลังดำเนินการซ่อม

310/2560

15 ส.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนชุดสะดืออ่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

309/2560

15 ส.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนฝาปิดซักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

308/2560

11 ส.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ทางเดินชั้น 3 , หน้าลิฟต์ ชั้น 3 หน้าห้อง 7402 ,ห้องเรียน 7301 ,7302 , 7303, 7305 ส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

307/2560

9 ส.ค. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ฝ้าเพดานห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์ หลุดร่วงเพราะเกิดจากการรองรับน้ำฝนจากหลังคาอาคารที่รั่วซึม จากรอยแยกของหลังคาอาคาร แก้หลายคั้งแล้วไม่หาย

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

306/2560

9 ส.ค. 2560

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เครื่องปรับอากาศมีน้ำหนด

กำลังดำเนินการซ่อม

305/2560

8 ส.ค. 2560

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ฝาชักโครก ห้องน้ำ นศ.หญิง ชั้น 5 อาคาร Sc 06 ก๊อกน้ำชั้น 5

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

304/2560

7 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8413ห้องพักอาจารย์ หลอดไฟชำรุด5หลอดครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนหลอดเดิม 3หลอด เปลี่ยน LED2 หลอด

303/2560

7 ส.ค. 2560

นายบรรยงค์ สุวรรณี

หลอดไฟไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่ยนไฟ 10 หลอด เปลี่ยนบัลลาส์อิเล็กทรอนิก 1ชุด

302/2560

7 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ท่อน้ำทิ้งโถปัสวะชั้นB ตัน ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

301/2560

7 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ประตูในห้องน้ำหญิงชั้น1ทรุดตัว 2ห้อง ปิดล็อกไม่ได้ครับ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

300/2560

7 ส.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องพัก ผศ.อังคณา บุญยืด 7312 หลอดไฟฟ้าไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลียนเป็นหลอด led

299/2560

7 ส.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้องน้ำหญิงชั้น2ลูกบิดห้องน้ำชำรุด เปิดไม่ได้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

298/2560

4 ส.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ลูกกุญแจหักคา

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ] 97 [ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151