Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

261/2565

3 ต.ค. 2565

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

แอร์มีน้ำหยดเป็นจำนวนมาก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

260/2565

3 ต.ค. 2565

นายสุขทวี คลังตระกูล

ขออนุญาตแจ้งซ่อม แอร์ อาคาร Sc.05 ตามรายการดังนี้ 1. ห้อง 5101 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0400-15-015-000-000010/49อาการเสียแแอร์เปิดใช้งานมีเสียงดังมากที่คอมเพรสเซอร์แอร์ แอร์ไม่เย็น 2. ห้อง 5102 หมายเลขครุภัณฑ์ มข.0400-15-015-000-00007/50 อาการเสียแแอร์เปิดใช้งานมีเสียงดังมากที่คอมเพรสเซอร์แอร์ แอร์ไม่เย็น 3. ห้อง 5103 มข.0400-15-015-000-00004/51 อาการเสีย น้ำไหลล้นออกมาจากตัวแอร์

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

259/2565

29 ก.ย. 2565

นางสุปราณี พรมมา

น้ำที่ชักโครกไหลไม่หยุด ห้องน้ำชั้น 5 อาคาร SC04 ห้อง 4503

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ชุดลูกลอยเปิด-ปิดน้ำชำรุด สายฉีดชำระชำรุด } รออุปกรณ์จากภาควิชาฯ 03/10/65ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

258/2565

28 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

สวิตซ์เปิด-ปิด พัดลมเพดานใช้งานไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ได้ทำการตรวจเช็ค ใช้งานได้ตามปกติ4 เครื่อง มอเตอร์ช๊อตไหหม้ 4ตัว เห็นควรซื้อใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดครับ

257/2565

28 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หลอดไฟทางเดินจากตึกเคมีไปคอมเพล็กซ์เก่า หลอดไปฟ้าใต้ตึก SC01 และ 04 ใช้งานได้ไม่ดีจำนวน 17 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

256/2565

27 ก.ย. 2565

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ห้องน้ำหญิงชั้น B อาคาร SC.08 ไฟไม่ติด ประตูห้องน้ำชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

255/2565

27 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หลอดไฟติดครึ่งเดียวจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

254/2565

27 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

น้ำฝนไหลลงมาตามท่อจากชั้นบนลงมาถึงชั้นล่าง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

253/2565

27 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

น้ำรั่วจากฝ้าเพดาน

นายชูเกียรติ ทองยศ

มอบหมายงานแล้ว

252/2565

27 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

หลอดไฟไม่ติดจำนวน 25 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

251/2565

23 ก.ย. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ไฟทางเดินไม่ติด 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

มอบหมายงานแล้ว

250/2565

22 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟไม่ติด8122-2หลอด โถงทางเดินหน้าห้อง8121-2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

249/2565

21 ก.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

ท่อน้ำในห้องน้ำรั่ว ชั้น 4 อาคารSC04

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

248/2565

20 ก.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

ปุ่มปรับพัดลมชำรุด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

ได้ทำการตรวจเช็ค ใช้งานได้ตามปกติ4 เครื่อง มอเตอร์ช๊อตไหหม้ 4ตัว เห็นควรซื้อใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดครับ

247/2565

20 ก.ย. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 4 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

246/2565

16 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

ลูกลอยชัดโครกในห้องน้ำใช้งานไม่ได้ อ่างล้างอุปกรณ์รั่วจำนวนมาก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

245/2565

16 ก.ย. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร เผ่าศิริ

ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย

244/2565

14 ก.ย. 2565

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

1. ตัวล็อกประตูห้องสโมสรนักศึกษาชำรุด 2. ลูกบิดประตูห้องไมก้าเสีย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

243/2565

14 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8122หลอดไฟดับ2หลอด 8213หลอดไฟหน้ากจะจกดับ2หลอด 8221หลอดไฟดับ2หลอด 8323หลอดไฟดับ2หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

242/2565

14 ก.ย. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8113สายฉีดชำรุด2เส้น 8122สายฉีดชำรุด1เส้น/โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล1โถ 8115โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล1โถ 8221สายฉีดชำรุด1เส้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4129 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151