Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

233/2555

2 พ.ย. 2555

นายชาญณรงค์ อนุศรี

แอร์มีเสียงด้ง

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

232/2555

2 พ.ย. 2555

นายสันติ บัวหอม

โทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานคุณวราพร เงาะเศษ โอนสายไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

231/2555

1 พ.ย. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8801-8, 8801-13โทรศัพท์เสีย

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

230/2555

31 ต.ค. 2555

นางอุราวรรณ ดีโยธา

ติดตั้งหลอดไฟ จำนวน 2 แผง เนื่องจากในห้องมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

229/2555

31 ต.ค. 2555

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

หลอดไฟห้องพักอาจารย์ชั้น 1 เสียไม่สามารถใช้งานได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

228/2555

30 ต.ค. 2555

นายสันติ บัวหอม

หลอดไฟฟ้าหน้าห้องคณบดีไม่ติด 2 หลอด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

227/2555

30 ต.ค. 2555

นายสันติ บัวหอม

เปลี่ยนกุญแจลูกบิดห้อง 6112 (ห้องเลขานุการคณะฯ)

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

226/2555

30 ต.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ปลั๊กไฟฟ้า ห้อง 7111 ชำรุด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

225/2555

30 ต.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

sc8 ชั้น5 ท่อน้ำสีขาวเข้าเครื่องทำน้ำเย็น หักขาด เปลี่ยนด่วน

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

224/2555

29 ต.ค. 2555

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

ไม่มีสัญญาณใดๆ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

223/2555

29 ต.ค. 2555

นางวิรพันธ์ รามจาตุ

ปรับปรุงชั้นวางเอกสาร

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

222/2555

29 ต.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8203ติดตั้งฉากโปรเจคเตอร์ ห้องพี่กิเลน 15.00น เจาะปูนพุกเหล็ก2ตัวลวดมัด

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

กำลังดำเนินการซ่อม

221/2555

26 ต.ค. 2555

นางบุษราภรณ์ หงษ์แก้ว

ทำปลั๊กไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด ในห้อง 7111

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

220/2555

26 ต.ค. 2555

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ท่อระบายนำเครื่องปรับอากาศตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

219/2555

26 ต.ค. 2555

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8404 เก้าอี้ผู้สอนล้อหลุด หาตัวมาแทนแล้วซ่อมด่วนครับ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

218/2555

26 ต.ค. 2555

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

ลูกบิดใช้การไม่ได้ ต้องเลี่ยนใหม่ลูกเดียว (ตึกเล็กห้อง 201 อ.สมปอง)

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

217/2555

25 ต.ค. 2555

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ห้องน้ำชาย ภาควิชาสถิติ ท่อน้ำประปารั่วในห้องน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ เปลี่ยน ท่อ

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

216/2555

25 ต.ค. 2555

นายสันติ บัวหอม

หลอดไฟทางเดินหน้าห้องคณบดีไม่ติด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

215/2555

24 ต.ค. 2555

นายสันติ บัวหอม

ชักโครกห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 06

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

214/2555

22 ต.ค. 2555

นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา

ประตู ห้องsc.1102

นายบุญยัง แนวหล้า

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ] 181 [ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151