Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

5/2557

8 ม.ค. 2557

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

มีน้ำหยดจากท่อน้ำทิ้ง

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

3/2557

6 ม.ค. 2557

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ติดตั้งสายแลน ที่ภาควิชาชีวเคมี

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

2/2557

6 ม.ค. 2557

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ประตูห้อง 6307 ปิดยาก

นายบุญยัง แนวหล้า

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1/2557

3 ม.ค. 2557

นางกิตติยา ค้อชากุล

แอร์ไม่เย็น และน้ำหยด

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

273/2556

25 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ตู้เย็นไม่เย็น

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

272/2556

24 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

เปลี่ยนฟิวจ์เครื่องกลั่นน้ำ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

271/2556

23 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

หลอดไฟ(40Wรุ่นเก่า)ห้องน้ำและทางเดินไม่ติด ชั้น1 21, ชั้น2 27, ชั้น3 16, ชั้น4 10, ชั้น5 14, ชั้น6 5, ชั้น7 5, ชั้น8 4

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

270/2556

19 ธ.ค. 2556

นางอุราวรรณ ดีโยธา

เนื่องจากห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 1 (หลังห้องโรเนียว) ท่อระบายน้ำอุดตัน ใช้งานไม่ได้

นายบุญยัง แนวหล้า

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

269/2556

18 ธ.ค. 2556

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งดเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

กำลังดำเนินการซ่อม

268/2556

18 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

สายฉีดชำรุด ห้องน้ำหญิง08 2ห้อง

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

267/2556

16 ธ.ค. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ชักโครกในห้องประชุม 1 ใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

266/2556

13 ธ.ค. 2556

นายศราวุฒิ พีระธรรม

รั่วซึม 2 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

265/2556

11 ธ.ค. 2556

นายชาญณรงค์ อนุศรี

โต็ะเรียนunit c

นายบุญยัง แนวหล้า

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

264/2556

9 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ฟลอร์ยกสูงหน้าห้อง บริเวณโต๊ะสอนยุบตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

263/2556

6 ธ.ค. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ขอคนงาน จำนวน 2 คน ยกโตะ็ทำงานเคลื่อนย้ายภายในหน่วยสารบรรณ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น.-16.30 น. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

262/2556

6 ธ.ค. 2556

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ขอคนงาน จำนวน 2 คน ขนย้ายเอกสารจากสารบรรณคณะฯ ไปที่ห้องเก้บเอกกสาร เวลา 14.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2556

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายสันติ บัวหอม

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

261/2556

6 ธ.ค. 2556

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ข้อต่อก๊อกน้ำรั้ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

260/2556

4 ธ.ค. 2556

นางวนิดา เสนามนตรี

ห้อง 8323 ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 2และ4 ฝักบัวฉีดน้ำชำรุด ห้อง 8324 ห้องน้ำชาย โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด ห้องที่ 3 น้ำโถส้วมไหลไม่หยุด ห้องที่ 4 ฝักบัวฉีดน้ำชำรุด ห้อง 8317 ห้องน้ำหญิง ห้องที่ 4 โถส้วมน้ำไหลไม่หยุด ห้อง8317 ห้องน้ำชาย โถปัสสาวะน้ำไม่ไหล อ่่างล้างมือไม่มีก๊อกน้ำ ห้องที่ 2 ฝักบัวชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

259/2556

3 ธ.ค. 2556

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

คอห่านโถชักโครกห้องน้ำหญิงแตก ไม่สามารถใช้งานได้ (ขอความอนุเคราะห์ซ่อมด่วน)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม

258/2556

3 ธ.ค. 2556

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

เก้าอี้ล้อหลุด 10ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

กำลังดำเนินการซ่อม


Total 4135 Record : 207 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ] 181 [ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151