Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

1/2562

2 ม.ค. 2562

นายบุญส่ง กองสุข

ชักโครกห้องน้ำหญิงชำรุด น้ำไหลไม่หยุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

439/2561

24 ธ.ค. 2561

นายภาณุ แตงหนู

เปลี่ยนกุญแจประตูห้องคอนโทร

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์

438/2561

18 ธ.ค. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

เปลี่ยนที่กดชักโครก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

436/2561

14 ธ.ค. 2561

นางสาวสุภาพร เทียมวงศ์

ลูกกุญแจหักติดอยู่ในแม่กุญแจ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

435/2561

13 ธ.ค. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

ห้องน้ำชายชั้น 2 ด้านทิศตะวันตก อุดตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

434/2561

12 ธ.ค. 2561

นางประนอม แสงโชติ

ห้องน้ำผู้หญิงชั้น 2 ด้านทิศตะวันออกห้องแรก น้ำซึมไหลลงไปห้องLab ชั้น 1

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

433/2561

12 ธ.ค. 2561

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

กล้องวงจรปิดไม่มีภาพ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

432/2561

11 ธ.ค. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดช

ตู้โต๊ะปฏิบัติการ(โต๊ะแล็บ)ห้อง 7224/6 ตรงที่ lock (น๊อตเดื่อย lockประตูหลุด) ตู้ชำรุด ทำให้ lock ตู้เก็บสารเคมีไม่ได้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

431/2561

11 ธ.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ตู้เปิดไม่ได้ 1 ตัว

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

430/2561

11 ธ.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

(เปลี่ยนเต้าเสียบ)ปล๊กไฟของบริเวณทางเดินชั้นสองของเครื่อง -20 องศา ละลาย จำนวน 1 ตัว

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

429/2561

11 ธ.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ช่องปรับอากาศแอร์ปรับไม่ได้และไม่ swing

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

บานสวิงแตก แก้ไขเบื้องต้นได้ แต่ระยะยาวควรเปลี่ยนบานสวิงใหม่ครับ

428/2561

7 ธ.ค. 2561

นายอนุศาสตร์ ถูสินแก่น

ที่กั้นลานจอด sc.03 ใช้ไม่ได้ทั้งสองทาง ยกขึ้นแล้วไม่ยอมลง

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เปลี่นชุดเซ็นเซอร์ใหม่

427/2561

3 ธ.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงน้ำไหลตลอดเวลา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

426/2561

30 พ.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8304ช่องดูดลมกลับ หลุดลงมาครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

425/2561

29 พ.ย. 2561

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

บันไดหลักSC.08หลอดไฟไม่ติด ชั้น1-3หลอด, ชั้น2-2หลอด, ชั้น3-1หลอด ขอบคุณครับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

424/2561

29 พ.ย. 2561

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสาวะชาย ท่อตัน

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

1.ติดภาระกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคระหว่างวันที่14 พ.ย.-20ธ.ค.61 2.อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ ของสาขาวิชา 4/01/62 (พร้อมใช้งาน2จากทั้งหมด 4) 3.พร้อมใช้งาน 05/02/62

423/2561

27 พ.ย. 2561

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

หลอดไฟขาด จำนวน 4 หลอด ที่ห้อง 8210 ดังนี้ ห้องแล็บคอมฯ จำนวน 2 หลอด ห้องอ็อบฟิต จำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

422/2561

26 พ.ย. 2561

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าชั้น 3 หน้าห้องเรียน 7301 เปิดแล้วไม่ติด จำนวน 3 หลอด ห้องเรียน 7301 จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

421/2561

23 พ.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อำนวยพานิชย์

หลอดไฟมีความสว่างน้อย ขอเปลี่ยนจำนวน 2 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

420/2561

23 พ.ย. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อำนวยพานิชย์

หน้ากากปลั๊กหลุดออกจากตัวกรอบ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 4235 Record : 212 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151