Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

206/2560

26 พ.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไมเย็น scc.05.01-009/36

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ส่งร้านเปลี่ยนมอเตอร์คอลย์เย็น

205/2560

25 พ.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

ย้ายตำแหน่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่่อาคาร sc.08

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

204/2560

24 พ.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

โถปัสสาวะชายท่อตัน

นายทองแดง จันทะลือ

รออุปกรณ์

203/2560

24 พ.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ก๊อกอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 2 น้ำไม่ไหลทุกอ่าง ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ก๊อกหรือวาวล์ รบกวนตรวจสอบ/แก้ไข

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ประตูน้ำถูกปิด

202/2560

24 พ.ค. 2560

นายยุทธพงษ์ ภักมี

น้ำรั่วมาจากชั้น 3 ซึมลงมาชั้น 2

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

201/2560

24 พ.ค. 2560

นายศราวุฒิ พีระธรรม

เปิดไม่ติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

เรียบร้อยดี

200/2560

24 พ.ค. 2560

นายยุทธพงษ์ ภักมี

น้ำไม่ไหลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 แต่ตึก SC 07 ชั้น 1 ไหลปกติ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ประตูน้ำถูกปิด

199/2560

24 พ.ค. 2560

นายธวัชชัย ราชธานี

เปลี่ยนลูกบิดประตูห้อง 7204เชื่อมต่อ7205 จำนวน 1 ชุด

นายทองแดง จันทะลือ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

198/2560

23 พ.ค. 2560

นายปิยนัฐ ดวงจำปา

จุดติดตั้งสายแลน LAN เพิ่มเติมสำหรับเครื่อง่ถ่ายเอกสาร ที่สำนักงานคณบดี - งานนโยบายและแผน 2 จุด - งานสารบรรณ 2 จุด - งานบริการ 3 จุด - งานวิจัย 1 จุด - ประชาสัมพันธ์ 1 จุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

197/2560

22 พ.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

พื้นห้องประชุมชั้น 3 (หน้าเวทีชำรุด)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

196/2560

22 พ.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ต้องการแยกสวิตซ์พัดลมระบายอากาศ

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

195/2560

22 พ.ค. 2560

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

อ่างล้างมือ ทอน้ำทิ้งตัน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

194/2560

22 พ.ค. 2560

นายชาญณรงค์ อนุศรี

อคร2น้ำไหล

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

193/2560

22 พ.ค. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ลูกบิดประตูชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

192/2560

22 พ.ค. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ก๊อกน้ำปิดไม่ได้มีน้ำไหลตลอด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

191/2560

22 พ.ค. 2560

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

ซักโครกแตกชำรุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

190/2560

22 พ.ค. 2560

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

กำกัดรังนกบริเวณบอร์ดรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม ด้านหลังห้องการเงิน

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

189/2560

19 พ.ค. 2560

นายสุขทวี คลังตระกูล

ลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเอตร์ชำรุด ขอความกรุณาทางงานอาคารช่วยดำเนินการซ่อมแซมให้กด้วยนะครับ

นายทองแดง จันทะลือ

นายสัมฤทธิ์ กิจโป้

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

188/2560

18 พ.ค. 2560

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ฝ้าเพดานห้องนี้ มีรอยรั่วตรงบริเวณโต๊ะห้องประชุมภาควิชาฯ(อาจเกิดจากการรั่วของถาดน้ำแอร์)

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ไม่ดำเนินการ

187/2560

11 พ.ค. 2560

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

ห้อง8104ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างเพิ่มหนึ่งชุด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ตรวจรับงานเรียบร้อย


Total 3890 Record : 195 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151