Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

38/2561

30 ม.ค. 2561

นางสาวปภัชญา พิระบัณ

ประตูห้องพักอาจารย์ 6407 เปิด - ปิด มีเสียงดัง

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

37/2561

30 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยัน จันศรี

ทางเดินด้านหลังห้องแลปชั้น8มีแตนมาทำรัง เมื่อนักศึกษาเดินผ่าน จะโดนแตนต่อย ให้สงเจ้าหน้าที่มา กำจัดด้วย และทางเดิน มีขี้นก ฝากหัวหน้าตึกเตือนพนักงานทำความสะอาดให้ทำให้เรียบร้อยด้วย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

36/2561

30 ม.ค. 2561

นางกุสุมาวดี ทองโชติ

ติดตั้งป้ายชื่อผู้บริหารในสำนักงานคณบดี

นายมีชัย อุปปิด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

35/2561

29 ม.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำหยด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

34/2561

29 ม.ค. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

น้ำแอร์รั่ว

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

33/2561

29 ม.ค. 2561

นายศุภชัย หมื่นแก้ว

รางหลอดนีออนหลุดจากฟ้าเพดานและสวิทช์พัดลมไฟฟ้ารั่ว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

32/2561

29 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

แอร์มีน้ำหยดและไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

31/2561

29 ม.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

แอร์ในห้องพักอาจารย์ชั้น 7 ตึก 8 ไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

30/2561

26 ม.ค. 2561

นางศุภลักษณ์ ทองปัน

เก้าอี้เสียงดังเวลาขยับเคลื่อนย้าย

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

29/2561

24 ม.ค. 2561

นางธวัลรัตน์ ภูทองเงิน

ติดป้ายชื่ออาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ร้านค้าทำป้ายชื่อยังไม่เรียบร้อย

28/2561

23 ม.ค. 2561

นายชาญณรงค์ อนุศรี

ไฟรอบอาคารไมติด

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

27/2561

23 ม.ค. 2561

นายศราวุฒิ พีระธรรม

ติดตั้งตู้ติดผนัง

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

26/2561

22 ม.ค. 2561

นางสาวมยุรี กังวลงาน

แอร์ห้องพักอาจารย์วรรณา ศิริแสงตระกูล ไม่เย็น ตึก 8 ชั้น 4 เบอร์โทร. 0885197592

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

25/2561

22 ม.ค. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

เปลี่ยนหลอดไฟ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

24/2561

22 ม.ค. 2561

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ชักโครกและหัวชีดทำความสะอาดรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

23/2561

19 ม.ค. 2561

นางประนอม แสงโชติ

ลูกบิดประตูชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

22/2561

18 ม.ค. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

ปิดน้ำไม่สนิท หัวก๊อกสนามหน้าห้องงานบริการการศึกษา

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

21/2561

18 ม.ค. 2561

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์

ห้องน้ำ 8212 ชำรุดใช้การไม่ได้ ส่งกลิ่นรบกวนห้องพักอาจารย์

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

20/2561

18 ม.ค. 2561

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

ระบบท่อน้ำทิ้งของห้องปฎิบัติการ หมายเลขห้อง 1406-1 ชำรุด 4 ที่ ใช้งานไม่ได้

นายทองแดง จันทะลือ

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

19/2561

18 ม.ค. 2561

นายณรงค์ หงษ์แก้ว

แอร์ห้อง 1406-1ไม่เย้น จำนวน 2 ตัว

นายทองแดง จันทะลือ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ใช้งานได้ตามปกติ


Total 4176 Record : 209 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151