Username :
Password :
 
   
>> หน้าแรก
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ :
 

รายการแจ้งซ่อม

ลำดับที่ วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม รายการขอแจ้งซ่อม ผู้ดำเนินการซ่อม สถานะ หมายเหตุ

89/2565

23 พ.ค. 2565

นายเอกลักษณ์ ครุธแก้วสกุณี

ไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 2 ตึก 8 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานไม่ติด 20 หลอด (รวม อา่การหลอด กระพริบ)ห้อง 8204-8205

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ดำเนินการซ่อมไฟแสว่าง จำนวน 28 หลอด

88/2565

20 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

ลูกบิดประตูห้อง 2716 ชำรุด (มีอุปกรณ์ พร้อมแล้ว)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

87/2565

19 พ.ค. 2565

นางศิริสุนี เฮียงแก้ว

เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 7 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

86/2565

19 พ.ค. 2565

นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

8422 ห้องน้ำชาย สายฉีดชำรุด ท่อส่งน้ำแตก

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

85/2565

19 พ.ค. 2565

นายวีระพงษ์ นามสีฐาน

ไฟไม่ติด (ทางสัญจร ชั้น 3,4 ห้อง Lab ห้องเรียน ห้องวิจัย ห้องพักอาจารย์) ประมาณ 50 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

84/2565

18 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

เครื่องปรับอากาศ ห้อง 7216 เปิดแล้วไม่เย็น

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

83/2565

18 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

อ่างล้างหน้าห้องน้ำชายชั้น 3ด้านตะวันตก น้ำทิ้งไหลนองพื้น

นายชูเกียรติ ทองยศ

รออุปกรณ์

ชุดท่อน้ำทิ้งชำรุด/สึกกร่อน/มีน้ำรั่ว

82/2565

18 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าหน้าห้องน้ำชั้น 3 ด้านทิศตะวันตก เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

รออุปกรณ์

81/2565

18 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

หลอดไฟฟ้าหน้าห้องประชุม ชั้น 2 เปิดแล้วไม่ติดจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

80/2565

18 พ.ค. 2565

นายศราวุฒิ พีระธรรม

น้ำไม่ไหล (เครื่องทำน้ำแข็งหน้าลิฟต์)

นายชูเกียรติ ทองยศ

ตรวจรับงานเรียบร้อย

79/2565

12 พ.ค. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

หลอดไฟชำรุดเปิดไม่ติดจำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

78/2565

12 พ.ค. 2565

นางมุจรินทร์ สุวรรณ์

ประตูลูกบิดห้องน้ำชำรุด

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ชุดลูกบิดประตูปกติแต่เนื่องจากบานประตูชำรุดจึงไม่สามารถติดตั้งให้ใช้งานได้

77/2565

12 พ.ค. 2565

นายสมเกียรติ ระวังแก้ว

ชักโครกอุดตันและก๊อกน้ำรั่ว

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

ก๊อกน้ำชำรุดเนื่องจากอายุการใช้งาน/เสื่อมสภาพ 16/06/65 ชักโครกอุดตัน+ฐานชักโครกแตก ส่งร้านซ่อมครับ(2ชุด)

76/2565

12 พ.ค. 2565

นายธวัชชัย ราชธานี

แอร์ห้อง 7301 และ ห้อง7307 มีน้ำหยดมาก

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

75/2565

9 พ.ค. 2565

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว

สวิตซ์ไฟชำรุด จำนวน 1 และเปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 5 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

74/2565

9 พ.ค. 2565

นางสาวจุฑารัตน์ อุ่มไธสง

หลอดไฟไม่ติด จำนวน 1 หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

73/2565

9 พ.ค. 2565

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

น้ำหยดใต้แอร์เป็นจำนวนมาก

นายมีชัย อุปปิด

ส่งร้านซ่อม

72/2565

6 พ.ค. 2565

นางวัชราภรณ์ เขียวสด

ท่อน้ำแตก และมีน้ำไหลตลอดเวลา ห้องประชุมสาขาฯ ชั้น 2

นายชูเกียรติ ทองยศ

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

71/2565

6 พ.ค. 2565

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

ไฟเสียจำนวน 1หลอด

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย

70/2565

5 พ.ค. 2565

นางปารัชญ์ โคธิเสน

หลอดไฟดับ

นายมีชัย อุปปิด

ซ่อมเสร็จเรียบร้อย


Total 3820 Record : 191 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] Next >>

ตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน อาคารที่รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 081-670-6160
นายมีชัย อุปปิด SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 088-550-9877
นายชูเกียรติ ทองยศ SC.01, SC.02, SC.03, SC.04, SC.05 089-863-2151